Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Riskli bina belirleme esasları

Riskli bina tespit esasları nelerdir? Riskli yapı neye göre tespit edilir? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı rapora göre; Riskli bina belirleme esasları nelerdir? sorusunun cevabı şöyle…Riskli bina belirleme esasları


Riskli bina belirleme esasları neler?


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ile birlikte hazırladığı Riskli Binaların Tespit Edilmesi Hakkındaki Esaslar başlıklı metinde yer alan açıklamalar şöyle;Riskli bina nedir? 


- Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan veya yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen bina, 

 


Riskli bina tanımındaki belirlenmesi kolay olmayan parametreler nelerdir? 


- Ekonomik ömrünü tamamlamış, 


- Yıkılma veya ağır hasar görme tehlikesi var.  Riskli alan nedir? 


- Zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal kaybına yol açma riski taşıyan, Bakanlık veya İdare tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü de alınarak belirlenen ve Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından kararlaştırılan alan Riskli alan tanımındaki parametreler nelerdir? 


- Riskli bina bulunan alan, 


- Yeterli ulaşım yolları bulunmayan alan, 


- Uygulama bütünlüğü bakımından riskli alana sokulan alan; 


- Zeminde sıvalaşma, heyelan bulunan alan,  Riskli bina belirleme esasları nelerdir?

a. Bu yönetmelik yığma binalar ve bina yüksekliği 25m veya zemin döşemesi üstü 8 katı geçmeyen betonarme binaların riskli olanlarının belirlemesi için kullanılır. 


b. Daha yüksek katlı binaların risk belirlemesi için DBYBHY’de ( Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ) belirtilen yöntemler kullanılacak ve göçme öncesi performans düzeyini sağlamayan bina riskli olarak kabul edilecektir. 


Bu durumda Deprem Yönetmeliği kurallarına uygun olarak daha fazla numune alınacak, daha ayrıntılı inceleme yapılacak.