Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Riskli bina tespit raporu inceleme formu

Riskli bina tespit raporu inceleme formunda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın belirlediği bilgilere yer verilir. İnceleme formunda bulunması zorunlu olan bilgiler şöyledir...


Riskli bina tespit raporu inceleme formu


İşte "riskli bina tespit raporu inceleme formu" örneği; 


T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

RİSKLİ BİNA TESPİT RAPORU İNCELEME FORMU (*)

(YIĞMA BİNALAR)  


FORMU DOLDURAN İDARE ...I. GENEL BİLGİLER  


Tespiti Yaptıran Malikin Adı ve Soyadı: ...

Binanın Yapım Yılı: ...

Parsel Pafta No: ...

Binanın adresi - İli/Belediyesi: ...

Ada No: ...

Parsel No: ...

İncelemeyi Yapan Lisanslı Kuruluş: ...II. MEVCUT TAŞIYICI SİSTEM BİLGİLERİ  


Bina boyutları (yaklaşık)(m): ...

Kat adedi: ...

Ortalama kat yüksekliği (m): ...

Taşıyıcı duvar türü: ...

Döşeme sistemi: ...III. BİNADAN BİLGİ TOPLAMA


Deprem bölgesi: ...

Seçilen Bilgi Düzeyi: ...

Binanın Projesi (var/yok): ...

Binanın rölevesi  (yapıldı/yapılmadı): ...

Temel muayene çukuru sayısı: …

Zemin etüd raporu (var/yok): …

Zemin sınıfı ve grubu: ...

Zemin emniyeti (kg/cm2): ...

Binanın zemin kat seviyesindeki duvar alanının kat alanına oranı (x ve y yönleri için ayrı ayrı) (%): ...IV. MEVCUT DURUM PERFORMANS ANALİZ SONUÇLARI  


Binanın zemin kat seviyesindeki kat kesme kuvveti (x ve y yönleri için ayrı ayrı) (ton) : ...

Binanın zemin kat seviyesinde kat kesme dayanımı yetersiz duvar oranı (x ve y yönleri için ayrı ayrı) (DBYBHY 7.7.6): ...

Can güvenliği performansı sağlanıyor mu? : ... V. SONUÇ (**) 


Bina Riskli: ...

Bina Risksiz : ...


(**)Açıklamalar (Bina “Riskli” olarak tespit edildi ise gerekçesi): …


Hesap ve Raporları İnceleyerek Formu Dolduran İnşaat Mühendisi (İsim, imza, tarih): …


(*) Bu form Lisanslı Kuruluşlarca hazırlanan risk tespit raporlarının İdare tarafından incelenmesi sırasında, İdare tarafından doldurulacaktır. Tespit ve analizler “2007- Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında 

Yönetmelik “ e uygun olacaktır.  


Riskli bina tespit raporu edinmek için tıklayın!