Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Riskli binaların tahliyesi nasıl olur?

Riskli olarak tespit edilen yapılar, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilebiliyor. Peki, riskli binaların tahliyesi nasıl olur?


Riskli olarak tespit edilen yapılar, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilebiliyor.


Kentsel dönüşüm sürecinde, riskli olarak belirlenen yapıların maliklerine tebligat gönderilmesinin ardından, binanın belli bir süre içerisinde tahliye edilmesi gerekiyor.


Peki, riskli binaların tahliyesi nasıl olur? Riskli yapı tahliye edilmezse ne olur?


Tahliye ve yıktırma 

Uygulamaya başlanmadan önce, riskli yapıların yıktırılması için, bu yapıların maliklerine altmış günden az olmamak üzere süre verilir. Bu süre içinde yapı, malik tarafından yıktırılmadığı takdirde, yapının idari makamlarca yıktırılacağı belirtilerek ve tekrar süre verilerek tebligatta bulunulur. 


Verilen bu süre içinde de maliklerince yıktırma yoluna gidilmediği takdirde, bu yapıların insandan ve eşyadan tahliyesi ve yıktırma işlemleri, yıktırma masrafı ile gereken diğer yardım ve krediler öncelikle dönüşüm projeleri özel hesabından karşılanmak üzere, mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından yapılır veya yaptırılır.


Birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen usullere göre süresinde yıktırılmadığı tespit edilen riskli yapıların yıktırılması, Bakanlıkça yazılı olarak İdareye bildirilir. Buna rağmen yıktırılmadığı tespit edilen yapılar, Bakanlıkça yıkılır veya yıktırılır. Uygulamanın gerektirmesi hâlinde Bakanlık, yukarıdaki fıkralarda belirtilen tespit, tahliye ve yıktırma iş ve işlemlerini bizzat da yapabilir.


Bakanlık veya İdare tarafından yapılan yıktırmanın masrafları, ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. Tapu müdürlüğü, yıkılan binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com