Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Riskli yapı nedir?

Kentsel dönüşüm uygulaması ile riskli alanlarda yer alan riskli yapılar yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. Peki, riskli yapı nedir?


Kentsel dönüşüm uygulaması ile riskli alanlarda yer alan riskli yapılar yıkılarak yerine yenisi inşa ediliyor. Bu dönüşüm uygulamalası 6306 sayılı kanun ile yürütülüyor.


Riskli alan içinde veya dışında olup ekonomik ömrünü tamamlamış olan ya da yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı ilmî ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapılar, riskli yapı oluyor.


Riskli alan tanımındaki parametreler:

-Riskli bina bulunan alan,

-Yeterli ulaşım yolları bulunmayan alan,

-Uygulama bütünlüğü bakımından riskli alana sokulan alan;

-Zeminde sıvalaşma, heleyan bulunan alan vs.


Riskli yapıların tespiti

Riskli yapıların tespiti, Bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde masrafları kendilerine ait olmak üzere, öncelikle yapı malikleri veya kanuni temsilcileri tarafından, Bakanlıkça lisanslandırılan kurum ve kuruluşlara yaptırılır ve sonuç Bakanlığa veya İdareye bildirilir. Bakanlık, riskli yapıların tespitini süre vererek maliklerden veya kanuni temsilcilerinden isteyebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. 


Bakanlık, belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek İdareden de isteyebilir. Bakanlıkça veya İdarece yaptırılan riskli yapı tespitlerine karşı maliklerce veya kanuni temsilcilerince onbeş gün içinde itiraz edilebilir. 


Bu itirazlar, Bakanlığın talebi üzerine üniversitelerce, ilgili meslek disiplini öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek dört ve Bakanlıkça, Bakanlıkta görevli üç kişinin iştiraki ile teşkil edilen teknik heyetler tarafından incelenip karara bağlanır. 


Bakanlık veya İdare tarafından yapılan tespit işleminin masrafı ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir. 


Tapu müdürlüğü, binanın paydaşlarının müteselsil sorumlu olmalarını sağlamak üzere tapu kaydındaki arsa payları üzerine, masraf tutarında müşterek ipotek belirtmesinde bulunarak Bakanlığa veya İdareye ve binanın ayni ve şahsi hak sahiplerine bilgi verir. Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com