Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Riskli Yapı Tespit Raporu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Riskli Yapılar Dairesi Başkanlığı Riskli Yapı Tespit Raporu'nda hangi bilgiler bulunur sorusuna şöyle cevap veriyor...Riskli Yapı Tespit Raporu


Riskli Yapı Tespit Raporu nasıl hazırlanır? 


RYTE’ye (Riskli Yapıların Tespit Edilmesi) Göre Riskli Yapı Tespit Raporu 


- Yapı Fotoğrafları ve Uydu Fotoğrafı


- Bilgi Düzeyinin Seçilmesi


Örnek:


Binalar için bilgi düzeyi katsayıları


Bilgi Düzeyi   Bilgi Düzeyi Katsayısı

Asgari           0.90

Kapsamlı         1.00- Betonarme Yapı: Kritik Katın Belirlenmesi


- Taşıyıcı Sistem Proje veya Rölövesi ve Üç Boyutlu Modeli


- Tahribatlı Olarak Donatı Tespiti 


- Tahribatsız Olarak Donatı Tespiti 


- Tahribatsız Olarak Beton Dayanımı Tespiti


- Tahribatlı Olarak Beton Dayanımı Tespiti

fbeton = 0,85 *f karot ortalama - (0,85 )Azaltma Katsayısı 

fcm = 0,85 *f beton - (0,85) Küpten Silindire Dönüşüm Katsayısı


- Karot Dayanımı Düzeltme Faktörleri (ASTM C42 ve ACI 214.4R-03) 


- Karot Alınması ve Donatı Tespitinin Fotoğraflanması


- Karot Alınan ve Donatı Tespiti Yapılan Elemanların Rölöve Üzerinde İşlenmesi


- Riskli Yapı Tespit Raporuyla Alakalı, Bütün Rapor, Analiz Ve Fotoğraflar CD Ortamında Verilmeli


- RYTE’ ye Göre Riskli Yapı Tespit AnaliziKontrol Parametreleri: 


Bilgi Düzeyi  - Minimum

Bilgi Düzeyi Katsayısı  - 0.9

Deprem Yükü Belirleme Yöntemi - Mod birleştirme yöntemi

Rijit Bodrum Üstü Yapı Yüksekliği - 9.00

Rijit Bodrum Üstü Kat Sayısı - 3

Elastik (Azaltılmamış) İvme Spektrumu Kullanılmıştır - R=1

Bina Bilgi Düzeyi Katsayısı Kullanılmamıştır - I=1

Eksantriste - Uygulanmadı

Kiriş ve Perdeler İçin Etkin Eğilme Rijitliği - 0.30 (EcmI)0

Kolonlar İçin Etkin Eğilme Rijitliği - 0.50 (EcmI)0

Mevcut Beton Elastisite Modülü (Ecm) - 5000 (fcm)^0.5

Kritik Kat - ZEMİN KAT

&s (Panel Kesme Kuvveti Oranları)-X - 0.00

&s (Panel Kesme Kuvveti Oranları)-Y - 0.00- Yığma Yapı


- Taşıyıcı Sistem Proje veya Rölövesi ve Üç Boyutlu Modeli