Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Safi değer artışı hesaplama 2016!

Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca "safi değer artışı" deniliyor. İşte safi değer artışı hesaplama 2016 kuralı..


Değer artış kazancı vergisini bu sene, gayrimenkulünü satın aldıktan sonra 5 sene içerisinde elden çıkaran ve bu işlemi 2015 yılında yapan kimseler ödüyor. Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca "safi değer artışı" deniliyor. 


Peki, safi değer artışı nasıl hesaplanır? Safi değer artışı nasıl tespit edilir?


Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunuyor:


Mal ve hakların elden çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek giderler;


— Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli,

— Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının üzerinde kalan giderler ve ödenen vergi ve harçlar.


Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel esas alınacaktır.


Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Türkiye İstatistik Kurumu'nca belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilecektir.


Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedelinin üretici fiyat endeksindeki artış oranında arttırılabilmesi için, alış ve satış tarihleri arasındaki sürede endeksteki artış oranının %10 veya üzerinde olması gerekmektedir.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com