Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Safi değer artışının tespiti 2016!

Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” deniliyor. Peki, safi değer artışının tespiti 2016 nasıl yapılır?


Taşınmaz malını edinim tarihinden itibaren 5 sene içerisinde satan kimseler, bir sonraki sene içerisinde değer artış kazancı vergisi mükellefi olabiliyor.


Değer artış kazançlarının beyan konusu edilip edilmeyeceği, elde edilen iradın istisna haddinin altında kalıp kalmadığına bağlı oluyor. İstisna haddini aşan tutarda gelir elde edilmesi halinde yıllık beyanname veriliyor.


Beyanname, elde edilen değer artış kazancının safi miktarının açıklanan istisna sınırının aşması durumunda, satışın yapıldığı yılı takip eden yılın Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar yıllık beyanname ile beyan edilip, Gelir Vergisi Kanunu’nda belirtilen oranlar üzerinden gelir vergisi hesaplanarak, Mart ve Temmuz aylarında olmak üzere 2 eşit taksitle ödeniyor.


Değer artış kazancında vergilendirilecek kazanca “safi değer artışı” deniliyor. Peki, safi değer artışının tespiti 2016 nasıl yapılır?


Safi değer artışı tespiti 2016

Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından aşağıdaki indirimlerin düşülmesi suretiyle bulunuyor.


Gayrimenkullerin elden çıkarılması sonucunda elde edilen değer artış kazancından indirilebilecek giderler;


- Elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedeli,

- Elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderler,

- Ödenen vergi ve harçlar.


Maliyet bedelinin tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre Takdir Komisyonunca tespit edilecek bedel esas alınacaktır. 
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com