Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sanayi yapıları için imar barışına başvurulabilir mi?

İmar barışı kapsamında Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor. Peki, sanayi yapıları için imar barışına başvurulabilir mi?


İmar barışı kapsamında imar mevzuatına veya ruhsatına aykırı tüm yapılar kayıt altına alınıyor. İmar barışına başvurulması halinde yapı adına yapı kayıt belgesi düzenleniyor. İmar barışı başvuruları e-devlet üzerinden yapılıyor. 


Yapı Kayıt Belgesi için müracaatın 31/10/2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor.


Yapı Kayıt Belgesi 31 Aralık 2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için veriliyor. Peki, sanayi yapıları için imar barışına başvurulabilir mi?


3194 sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesinde belirtilen istisnai alanlarda bulunan yapılar dışındaki tüm yapılar (sanayi yapıları da dâhil olmak üzere) imar barışından faydalanabiliyor.


Yapı Kayıt Belgesi;


a) 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içinde, 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanda,


b) İstanbul tarihi yarımada içinde 3194 sayılı Kanunun geçici 16 ncı maddesi uyarınca adı geçen Kanuna eklenmiş olan kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda,


c) 19/5/2014 tarihli ve 6546 sayılı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda,


ç) Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlar üzerinde,


d) Kesinleşmiş planlar neticesinde sosyal donatı alanı olarak belirlenmiş ve Maliye Bakanlığınca aynı amaçla değerlendirilmek üzere ilgili kurumlara tahsis edilmiş Hazineye ait taşınmazlar üzerinde,


bulunan yapılar hakkında Yapı Kayıt Belgesi düzenlenemiyor.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com