Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Şantiye şefinin sorumlulukları nelerdir?

Yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunlu oluyor. Peki, şantiye şefinin sorumlulukları nelerdir?


Yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunlu oluyor. Buna karşın yapı müteahhidi, bu maddedeki şartları haiz olması halinde şantiye şefliğini üstlenebiliyor. Bu durumda ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı aranmıyor.


Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam m2 sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebiliyor. Peki, şantiye şefinin sorumlulukları nelerdir?


Şantiye şefinin sorumlulukları;

Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak,  mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.


Şantiye şefi, inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur.


Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü önlemin aldırılması yetkisine sahiptir. Bu yetkinin yapı müteahhidi tarafından kullandırılmaması halinde şantiye şefi sorumlu tutulamıyor.


Şantiye şefi görev aldığı yapım işinde iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eksiklik ve kusurları, öneri ve önlemleri belirlemek, yapı müteahhidine rapor etmek ve şantiyede görev alan ilgili kişilere bildirmekle yükümlüdür. Raporda yer alan hususların yerine getirilmemesinden yapı müteahhidi sorumludur.


Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin alınması ile son bulur.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com