Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Şantiye şefliği nedir?

Yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunlu oluyor. Peki, şantiye şefliği nedir? Şantiye şefi nasıl olunur? Sorumlulukları nelerdir?Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu altında inşa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım işleri sözleşmelerinde kullanılması gerekiyor.


Buna karşın ilgili yönetmelikte belirtilen yapılar hariç, yapı ruhsatına tabi tüm yapılarda şantiye şefi bulundurulması zorunlu oluyor. Peki, şantiye şefliği nedir? Şantiye şefi nasıl olunur? Sorumlulukları nelerdir?


Şantiye şefinin, yapım işinin uzmanlık alanına uygun olmak üzere mimar, mühendis veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker olması şarttır.


Şantiye şefi; yapım işinin konusu, niteliği, büyüklüğü, imalâtın özel ihtisas gerektirip gerektirmediği de gözetilerek belirlenir.


Yapı müteahhidi, bu maddedeki şartları haiz olması halinde şantiye şefliğini üstlenebilir. Bu durumda ayrıca şantiye şefi bulundurma şartı aranmaz.


Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam m2 sınırları aşılmamak kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir.


Şantiye şefi, yapı müteahhidi adına, yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere uygun olarak gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan inşaat ve iş organizasyonunu sağlamak,  mevzuatın öngördüğü her türlü tedbiri almak, uygulamak ve uygulatmakla sorumludur.


Şantiye şefi,  inşaat ve tesisat işlerinde yetki belgeli usta çalıştırılmasından sorumludur.
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com