Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sebepsiz zenginleşme dava dilekçesi!

Bir başkasının malvarlığından veya emeğinden dolayı haklı bir sebep olmaksızın zenginleşen kimselere dava açılabiliyor. İşte sebepsiz zenginleşme dava dilekçesi..


Bir başkasının malvarlığından veya emeğinden dolayı haklı bir sebep olmaksızın zenginleşen kimseler hakkında dava açarak yasal süreç başlatılabiliyor.


Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem hakkı, hak sahibinin geri isteme hakkı olduğunu öğrendiği tarihten başlayarak iki yılın ve her hâlde zenginleşmenin gerçekleştiği tarihten başlayarak on yılın geçmesiyle zamanaşımına uğruyor.


Bu dava bir dilekçe ile Asliye Hukuk Mahkemesi'nde açılıyor. Sebepsiz zenginleşme davası dilekçesi örneği şu şekilde sıralanıyor:


........... ASLİYE HUKUK HAKİMLİĞİ'NE

 

DAVACI :  Ad ve Soyadı (T.C. Kimlik No)

DAVACI VEKİLİ : Avukat Ad ve Soyadı

DAVALI : Ad ve Soyadı

DAVA KONUSU : Davalıya yapılan ………….. (…………………) Lira fazla maaş ödemesinin sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri alınması talebidir.


OLAYLAR :

1. Davalı ………….., müvekkilim olan …………….. de pazarlama sorumlusu olarak çalıştırılmakta iken …./…/…….. tarihinden itibaren üç aylık süre ile pazarlama ve dağıtımda bulunmak amacıyla Türkiye genelinde tura çıkmıştır.


2. Tura çıkacak olması nedeniyle davalı ………… şirketimiz veznesinden üç  aylık maaşı olan ………………. (………..) Lira ve harcırah olarak ta ……………….. (……………) Liralık bir ödemede bulunulmuştur. 


3. Ancak davalı ……………………, üç  aylık maaş tutarını ve harcırahını aldıktan sonra pazarlama ve satış görevini yerine getirmemiş, akdeniz sahiillerine giderek tatil yapıp geri dönmüş ve hiç satış yapamadığını ileri sürmüştür. Bunun üzerine Şirketimizin, davalının Türkiye genelinde tura çıkmış olması gereken  tarih olan …/…./……. tarihinden itibaren işine son verdiğini, kendisine yapılan …………. Liralık ödemeyi şirket veznesine iade etmesini yazılı olarak ihtar etmiş olmasına rağmen davalı geri ödemeye yanaşmamıştır.


4. Davalıya yapılan söz konusu ödeme kanuna ve yerleşik Yargı İçtihatlarına tamamen aykırıdır. Yapılan söz konusu yanlış ödemenin iadesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.


HUKUKİ SEBEPLER : Borçlar Kanunu ve ilgili sair mevzuat.

SUBUT DELİLLER : 

1-            

2-Davalıya yapılan ödemeye ilişkin makbuzlar,

3- Davalıya çekilen ihtarname 

4-Ve  her türlü yasal delil.


SONUÇ ve TALEP : Yukarıda sayılan nedenlerle, davalı ………….'e yapılan yanlış ödeme tutarı olan …………… (……………..) Liranın iadesinin yazılı olarak talep edildiği tarih olan …../…./……… tarihinden itibaren kanuni faiziyle birlikte ödemeye mahkum edilmesine, yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

                                       

Davacı Vekili                                                                                                                    

Avukat Ad ve Soyadı

İmza
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com