Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Şehitlik Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı!

Şehitlik yerlerinin tespiti, tescili, tahsisi, yönetimi, inşası, bakımı, onarımı ve koruma işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.


Şehitlik yerlerinin tespiti, tescili, tahsisi, yönetimi, inşası, bakımı, onarımı ve koruma işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.


Yönetmeliğe göre, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan ve aşağıdaki şartları taşıyan yerler şehitlik olarak belirlenir:


a) Genel veya bölgesel bir savaşta hayatını kaybedenlerin defnedildiği yerler ve mezarlıklar.

b) Hareket halinde bulunan askeri birliklerin toplu bulunduğu yerlerde hayatını kaybedenlerin defnedildiği yerler.

c) 3 üncü maddede belirtilen kişilerin defnedilmesi için ayrılan yerler.


Şehitlik yerlerinin belirlenmesi işlemleri yurtiçinde valiliklerce, yurtdışında Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyla ilgili ülkelerle varılacak mutabakata göre yürütülür.


Yurtiçinde valilikler tarafından belirlenen şehitlik yerler, büyükşehir olan illerde yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları, diğer illerde il özel idareleri tarafından edinilerek kendi adlarına tapuya tescil ettirilir. Şehitlik yeri olarak belirlenen alan içerisinde Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ve/veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerler ile mülkiyeti kamu idarelerine ait taşınmazların bulunması halinde bu taşınmazlar şehitlik olarak kullanılmak üzere duruma göre Maliye Bakanlığı ya da maliki kamu idaresi tarafından ilgili yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığına veya il özel idaresine tahsis edilir.


Yurtiçinde bulunan şehitliklerin yönetim, inşa, bakım, onarım ve koruma işlemleri valilikler, yurtdışında bulunanların ise büyükelçilikler, büyükelçilik bulunmayan yerlerde Dışişleri Bakanlığının o yerdeki temsilcikleri tarafından yürütülür.


Yönetmeliğin tam metni için tıklayın.