Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Senekerim Balyan

Osmanlı döneminde mimarlık yapan Balyan ailesinin fertlerinden biridir. Krikor Balyan’ın kardeşidir. Beyazıt Yangın Kulesi’ni Senekerim Balyan inşa etmiştir.Senekerim Balyan kimdir?


Osmanlı döneminde yaşamış bir mimardır. Balyan ailesinin bir ferdi olan Senekerim Balyan’ın 1768 yılında doğduğu bilinmektedir. Birçok projesini kardeşi Krikor Balyan'la birlikte yapmıştır. 


Bali Kalfa’nın oğlu ve Krikor Amira Balyan’ın kardeşidir. Beyazıt’ta yer alan Yangın Kulesi ve Ortaköy’deki Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi Senekerim Balyan imzalı eserlerdir. Mezarı Kudüs Ermeni Mezarlığı’nda yer almaktadır.


Hassa mimarı. Meremetçi Bali Kalfa'nın oğlu ve Krikor Amira Balyan'ın kardeşidir. Birçok projesini kardeşi Krikor Balyan'la birlikte yapmış, kendisi daha ziyade arka planda kalmıştır. Kardeşi Krikor Balyan'ın ahşap olarak inşa ettiği Bayezid Kulesini, bir yangında büyük zarar görmesi üzerine 1826 yılında betondan yeniden inşa etmiştir. Ayrıca İstanbul'un Beşiktaş semtindeki Surp Asdvadzazdin Ermeni Kilisesi'ne de imzasını atmıştır (1824).

Senekerim Balyan'ın yaşamı hakkında çok az bilgiye sahibiz. Kudüs'te öldüğü ve oradaki Ermeni mezarlığına gömüldüğü bilinmektedir. Yapıları arasında bilinen, yalnızca eski ahşap kulenin yerine yapıIan kagir Beyazıt Yangın Kulesi yer almaktadır. K. Pamukciyan'ın okuduğu Viyana Mıkhitaristler Kitaplığı'ndaki elyazmasına göre Ortaköy'de (1824-1825) yeniden inşa edilen Surp Asdvadzadzin Ermeni Kilisesi'nin de mimarı O'dur.Senekerim Balyan


Beyazıt Yangın Kulesi’nin özellikleri nedir?


Yangınları gözlemleyebilmek amacı ile yapıldı. 1749 yılında Senekerim Balyan tarafından yapılan kule, 180 basamak merpenden meydana geldi. Ahşap olarak inşa edilen kule, 1756 yılındaki Cibali’de meydana gelen yangında yandı. İkinci yangınını ise 1876 yılında gerçekleşen yeniçeri ayaklanmasında yaşadı. Kule, Sultan 2.Mahmut zamanında, 1828 yılında Senekerim Balyan'ın mimarlığı altında tekrar yapıldı. 


Uzun bir süre hava durumunu belirtmek için farklı renklerde ışıklarla süslenen kulenin uygulamalarına 1995 yılında son verildi. İBB bu uygulamaya 2010 yılında tekrar başladı. 


Beyazıt Yangın Merpeni üç ana kattan meydana geldi. Bunlar;

1.Nöbet katı

2.İşaret katı

3.Sancak katı


Balyan ailesinde kimler vardır?


Krikor Balyan (1764-1831), Senekerim Balyan (1768-1833), Garabet Amira Balyan (1800-1866), Nigoğos Balyan (1826-1858), Sarkis Balyan (1835-1899), Hagop Balyan (1837-1875), Simon Balyan (1846-1894), Levon Bey Balyan (1855-), 


Balyan ailesi hakkında detaylı bilgiler için tıklayınız