Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sertarikzade Tekkesi - Eyüp

Eyüp Nişanca Mahallesi’nde yer alan, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2009 yılında Eyüp Belediyesi’ne tahsis edilen tarihi mekandır. Sertarikzade Tekkesi, Eyüp Belediyesi tarafından restorasyonun ardından 2010 yılında Sertarikzâde Kültür ve Sanat Merkezi adıyla hizmete açıldı.Sertarikzade Tekkesi - Eyüp
Sertarikzade TekkesiSertarikzade ne demek? Türkiye Gazetesi yazarı Vehbi Tülek’ten alınan bilgiye göre “Sertarik”, ‘Yola çıkanların başı, önderi, rehberi’ anlamını taşıyor. (Ser= Baş, Tarik= Yol, yolcu) ‘Sertarikzade’ deyince de ‘eskiden kervanların başında yol gösterenin oğlu’ anlamını çıkarıyoruz.Sertarikzade Mehmed Emin Efendi kimdir?Vehbi Tülek’in 30 Ağustos 2011 tarihli Türkiye Gazetesi’nde yayımlanan köşe yazısındaki bilgiler şöyle; 


“Nûreddîn Cerrâhî hazretlerinin halîfelerinden. Şeyh Abdullah-ı Sivâsi hazretlerinin de oğludur. 1687 yılında doğdu. Çeşitli hocalardan ders aldıktan sonra Nûreddîn Cerrâhî hazretleri vâsıtasıyla yüksek derecelere kavuştu. Hocasının izni ile Eyüp Nişancası'nda kurduğu Sertarîkzâde dergâhının şeyhliği yanında Fâtih Medreselerinde müderrislik yaptı. 1761 yılında vefât etti. Kabri Eyüp Nişancası'ndaki dergâhındadır.Sertarikzade Tekkesi hangi tarikata bağlıydı?Sertarikzade Tekkesi, 30 Kasım 1925 tarihli Tekke ve Zaviyelerin Kapatılmasına Dair Kanun yürürlüğe girdiğinde, İstanbul'da bulunan Cerrahî tekkelerinden biriydi. Cerrahîlik nedir?Cerrahîlik (Cerrahîyye, Osmanlıca: جراحى‎) bir İslâm tarikatı, Halvetîyye'nin kolu olan Ramazânîyye'nin alt şubesi. Cerrahîlik, adını kurucusu olan Nureddîn Muhammed ibn-i Abdullah er-Rûmî el-İstanbulî el-Cerrahî'den alır. 17. yüzyılın sonlarında kurulmuş olan Cerrahîlik, eski İstanbul'un en yaygın tarikatlarından biriydi. (Kaynak: Vikipedi)Sertarikzade Tekkesi ne zaman Eyüp Belediyesi’ne devredildi?Nişanca Mahallesi'nde yer alan ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararı ile tescilli olan Eyüp Sertarikzade Tekkesi, bakım, onarım ve restorasyonunun yapılması şartıyla sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanılmak üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Eyüp Belediyesi'ne 2009 yılında tahsis edilmişti. Eyüp Belediyesi de tekkeyi kültür merkezi olarak 2010 yılında hizmete açtı. Sertarikzade Tekkesi'nin tarihçesi nedir?Eyüp Belediyesi’nin internet sitesinde yer alan bilgi ve açıklamalar şöyle;


•         18.yy’de Sertarikzâde Mehmet Emin Efendi’nin adına yaptırılmış bir Cerrahi dergâhıdır.


•         Reşat Ekrem KOÇU’nun İstanbul Ansiklopedisi’nden alınan bilgiye göre Eyüp Otakçılar’daki Sertarikzâde Tekkesi ayin günleri Pazar olan bir Cerrahi dergahı olduğu bilgisine ulaşılmaktadır.


•         Dönemin tasavvuf hayatının çok parlak bir merkezi konumunda olan bu mekan birçok sanatkar, musikişinas ve ilim adamı yetiştirmiş bir irfan yuvası olarak görevini tarihten günümüze bizlere devretmektedir.


•         Mekanın tarihsel işleviyle de uyumlu olabilecek “Geleneksel Türk Sanatları” ve “Klasik Türk Musikisi” eğitimleri verilerek; bu  mekan bir sanat akademisi konseptiyle canlandırılıp bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu ön plana çıkarabilecek yeni bir mekan olacaktır.


•         Gerek eğitimleri gerekse gerçekleştirilecek etkinlikler ile Sertarikzâde  Kültür Merkezi belediyemizin   vizyonunu çok olumlu yönde değiştirecektir.


•         Sertarikzâde Kültür Merkezi gerek eğitim gerekse etkinlik kalitesiyle bu alanda İstanbul’da önemli bir kültür ve sanat merkezi haline gelecektir.


•         Mevlevilik kültürü bu gün kaybolmaya yüz tutmuş kültürler arasındadır. UNESCO’nun 2009 yılındaki koruma projeleri çerçevesinde gündeme almasının sebebi budur. Yani UNESCO bu yılı Mevlana yılı değil, Mevlevi Seması ve kültürünü koruma yılı ilan etmiştir. Burada verilen açık mesaj ise eğer siz Mevlevilik ve tasavvuf kültürünüzü korumazsanız biz sizin yerinize sahiplenir ve koruruz şeklindedir. Biz bu bilinç ile hareket ederek, Mevlevilik ve tasavvuf kültürünü besleyen bu mekânları günümüzde de kültürel ve fiziki anlamda aslına uygun bir şekilde korumak ve yaşatmak hedefindeyiz.


•         Bu mekan 1700’ lü yıllardan günümüze uzanan dönemde  tasavvufi hayatın çok parlak bir merkezi olmuştur. Son yüzyıl içerisinde maalesef ki ocağı sönmüş nameleri susmuş vaziyette beklemektedir. Bu mekanda amacına uygun olarak böyle bir aktivite başlatmak ilk olarak milli kültür borcumuzdur.Sertarikzâde Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan sanat eğitimleri hangileridir?Geleneksel Türk Sanatları: Hat, tezhip, minyatür, ebru, folyo, rölyef ve vitray. 


Klasik Türk Musikisi: Ney, ud, klasik kemençe, ritim, tanbur, rebap, kudüm, tasavvuf korosu ve sema meşki (semazenlik eğitimi).Sertarikzâde Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan kültürel aktiviteler nelerdir? Sema gösterisi, sanat camiası ile söyleşiler, Mesnevi okumaları ve geleneksel Sertarikzâde ödülleri.Sertarikzade Tekkesi iletişim ve ulaşım bilgileri nelerdir?Adres: Davutağa Cad.Nazperver Sk. (Davutağa Camii Yanı-Kanal 7 karşısı)

Telefon: 0212 501 05 21-22

E-Posta: yukselkarabacak1981@gmail.com

Web Adresi: www.eyupkultursanat.org