Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sıfır oranlı emlak vergisi dilekçesi!

Emlak vergisi yasası gereğince vergiden kimi ev sahipleri muaf olabiliyor. İşte sıfır oranlı emlak vergisi dilekçesi örneği..


Emlak vergisi yasası gereğince vergiden kimi ev sahipleri muaf olabiliyor. Bunun için ev sahibinin tek evinin olması ve gelirinin olmaması gerekiyor.


Brüt alanı 200 m2’yi aşmayan,Tek konuta sahip olanlardan (intifa hakkına sahip olunması dahil); Geliri sadece kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından, örneğin SSK (4/a), Bağ­Kur (4/b) ve TC Emekli Sandığı’ndan (4/c) aldıkları emekli aylığından ibaret olanlar ile bunların dul ve yetimleri, Hiç bir geliri olmayan ev hanımları ve işsizler, Gaziler, Engelliler, Şehitlerin dul ve yetimleri, “indirimli (sıfır oranlı) Emlak Vergisi” uygulamasından yararlanabiliyorlar.


Sıfır oranlı emlak vergisinden yararlanabilen kimseler "Sıfır oranlı emlak vergisi dilekçesi" ile birlikte belediyeye müracaat ederek vergi ödemesinden muaf olabiliyor. 


Sıfır oranlı emlak vergisi dilekçesi örneği:


TEK MESKENİ OLAN ( İNTİFA HAKKINA SAHİP OLANLAR DAHİL ) EMEKLİLERE, DUL VE YETİMLERE AİT FORM


TARİH …./…./….


T.C.

............ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NEEmlak Vergisi Kanununun 8 inci maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.


Gelirim münhasıran aşağıda belirtilen sosyal güvenlik kurumundan aldığım aylıklar ibarettir.


Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2’yi geçmeyen tek meskenimin dışında başka meskenim bulunmamaktadır.


Bu meskenim muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil, daimi olarak kullanmaktayım.


Yukarıda  bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.


ADRES                                                                 MÜKELLEF

                                                                      Adı ve Soyadı

( İMZA)


GAYRİMENKULÜN :


Bina Vergisi Sicil No: ………………………….

Belediyenin Adı        : ………………………….

Mahallesi                  : ………………………….

Cadde ve Sokağı      : …………………………..

Kapı ve Daire No     : ………………………….

                

Pafta No                                

Ada No                           

Parsel NoIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com