Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sıfır oranlı emlak vergisi şartları!

1319 sayılı Kanun gereğince tüm taşınmaz mallar için emlak vergisi ödeniyor. Vergide sıfır oranlı emlak vergisi de yer alıyor. İşte sıfır oranlı emlak vergisi şartları..


1319 sayılı Kanun gereğince tüm taşınmaz mallar için emlak vergisi ödeniyor. Vergide sıfır oranlı emlak vergisi de yer alıyor. Muafiyetten tek mesken sahipleri yararlanabiliyor. Tek evin 200 metrekare büyüklüğünü geçmemesi, bu evin yanı sıra yazlık, dağ evi gibi herhangi bir evin bulunmaması gerekiyor.


Tek meskene sahip geliri olmayan kimseler, ev hanımları, emekliler, engelli ve gaziler bu muafiyetten yararlanabiliyor. Muafiyet için belediyeye bir dilekçe ile müracaat ediliyor.


Vergiden muaf olmayan kimselerin vergi borcunu zamanında ödemeleri gerekiyor.

İki taksitte ödenebilen verginin ilk taksit ödemeleri Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödeniyor. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayında ödeniyor.


Dilekçe örneği:


 T.C.

.............. BELEDİYE BAŞKANLIĞI

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ’NE

    

Emlak Vergisi kanununun 8. maddesi uyarınca aşağıda vasıfları açıklanan meskenime indirimli vergi nispeti uygulanmasını talep ediyorum.

       

-Hiçbir gelirim bulunmamaktadır.

      

-Türkiye sınırları içinde hisseli veya tam mülkiyet kapsamında brüt yüzölçümü 200 m2.'yi geçmeyen tek meskenim dışında başka meskenim bulunmamaktadır.

       

-Bu meskenimi muayyen zamanlarda dinlenme amacıyla değil,daimi olarak kullanmaktayım.

  

Yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu kabul eder, gereğini arz ederim.      

..../..../20..


ADRES :  

.......................................

.......................................

                        

MÜKELLEFİN :                                

Adı ve Soyadı  : 

...................................

İmzası   :  ...................................


..../..../.....


GAYRIMENKULÜN:

Bina Vergisi Sicil No   : ........................................

Mahallesi     : ........................................

Cadde ve Sokağı          : ........................................

Kapı ve Daire No          : ........................................

Pafta    No     : ........................................

Ada      No   : ........................................

Parsel   No     : ........................................


  

EKLER : 

1) Vergi mükellefiyetinin bulunmadığına dair belge.


2) T.C. Emekli Sandığı, Bağ Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilgili birimlerinden  alınan ve aktif sigortalı olmadığını gösterir belgeler
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com