Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Şirvan

Çatı katında genellikle depo amaçlı kullanılan bölümdür.Şirvan nedir?


Taşınmaz mallar üzerinde çatı arasında bulunan basık odalara Şirvan denir.


Şirvan kelimesinin birçok anlamı vardır. Bunlar:


Türkçe'de;

1.Aslan barınağı (erkek ismi) anlamını taşırken,


Kürtçe'de;

1.Süt sağan kişi (kız ismi)

2.Yiğit kişi (erkek ismi) anlamlarını taşıyan isim.


Ayrıca,  İran'da bir şehrin, Siirt'in bir ilçesinin ve Azerbaycan'da da çok eski ve büyük bir bölgenin adıdır.


Şirvanlar ne için kullanılır?


Genelde Şirvanlar, eve fazla gelen eşyaları koymak için kullanıldığı gibi son zamanlarda stüdyo daire olarak dizayn edilip aile fertlerinden bir kişinin yaşayabilmesi için tahsis edilir. 


Sözcüğün aslı Şirvani iken zaman içinde Şirvan’a dönüşmüştür. Osmanlı saraylarında taht ve yatakların üstünde yer alan bezeli, ahşap sundurmadır. 


Şirvanlar nasıl olmalıdır?


1.Şirvan - Abşeron Mimarlık abideleri için taş yapılar, bunların alan-mekan çözümünün somutluğu, taş üzerinde oyma bitki desenleri karakteristiktir. 


2.Şirvan-Abşeron ekolüne mensup inşaatlar, sade mimarlık bölümleri ve dekoratif oyma süslemeleri ile tanınmaktadır.