Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sit alanlarında onarım izni alınır mı?

Sit alanlarında kalan yapılarda yapılarla ilgili ilke kararı yayımlandı. Buna göre sit alanlarında onarım izni alınır mı? Sit alanlarında onarım izni şartı kaldırıldı mı?


Sit alanları; Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlara ait taşınır ve taşınmaz varlıklara "Kültür varlığı", jeolojik devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli alanlara "Tabiat varlığı", çeşitli medeniyetlere ait kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler, tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar olarak tanımlanıyor.


Sit alanlarında kalan yapılarda yapılarla ilgili ilke kararı yayımlandı. Buna göre sit alanlarında onarım izni alınır mı? Sit alanlarında onarım izni şartı kaldırıldı mı?


Söz konusu doğal sit alanlarında yer alan gerçekleştirilecek onarım ve tadilatlarda Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu’ndan izin alma şartını kaldırdı. 


Böylece komisyondan izin alınmadan imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile onarım ve tadilatlar gerçekleştirilebiliyor.


Karar metni:


"Doğal Sit Alanlarında olup, ruhsatı ve mimari projesi daha önce komisyonca uygun görülen mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya mevzuata uygun devam eden veya yapı ruhsatı almış veya yapı kullanma izni almış yapıların;


vaziyet planında kaydırma ve yer değişikliği yapmamak, taban alanı büyüklüğü, kontur ve çatı dahil bina yüksekliğini değiştirmemek kaydı ile,


• imar planı değişikliğine gerek bulunmayan ve ilave yapılaşma içermeyen, yapı ruhsatı değişikliği gerektiren esaslı tadilatlarda,


• diğer basit tamir, onarım ve tadilatlarda,


Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına gerek duyulmaksızın imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile yapılabileceğine; karar verildi."Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com