Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sit alanlarındaki yapılarda yapı ruhsatı değişikliği ilke kararı!

Doğal sit alanlarında kalan yapılarda yapı ruhsatı değişikliği ve basit onarımlara dair ilke kararı yayımlandı. İşte sit alanlarında kalan yapılarda yapı ruhsatı değişikliği ilke kararı..


Sit alanları; Tarih öncesi ve tarihi devirlere ait bilim, kültür, din ve güzel sanatlara ait taşınır ve taşınmaz varlıklara "Kültür varlığı", jeolojik devirlere ait olup ender bulunmaları veya özellikleri ve güzellikleri bakımından korunması gerekli alanlara "Tabiat varlığı", çeşitli medeniyetlere ait kent ve kent kalıntıları, önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler, tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli alanlar oluyor.


Bu alanlarda yer alan yapılarda yapı ruhsatı değişikliği ve basit onarımlara dair ilke kararı yayımlandı. Böylece bu değişilik ve onarımlar idare izni ile yapılabilecek.


25 Mart 2016 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 29664


İLKE KARARI


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


Toplantı No. ve Tarihi     : 30 - 03.02.2016     

Karar No. ve Tarihi         : 94 - 03.02.2016                                                                              

DOĞAL SİT ALANLARINDA KALAN YAPILARDA YAPI RUHSATI

DEĞİŞİKLİĞİ VE BASİT ONARIMLARA DAİR İLKE KARARI


Doğal Sit Alanlarında olup, ruhsatı ve mimari projesi daha önce komisyonca uygun görülen mevzuata uygun olarak tamamlanmış veya mevzuata uygun devam eden veya yapı ruhsatı almış veya yapı kullanma izni almış yapıların;


vaziyet planında kaydırma ve yer değişikliği yapmamak, taban alanı büyüklüğü, kontur ve çatı dahil bina yüksekliğini değiştirmemek kaydı ile,


• imar planı değişikliğine gerek bulunmayan ve ilave yapılaşma içermeyen, yapı ruhsatı değişikliği gerektiren esaslı tadilatlarda,


• diğer basit tamir, onarım ve tadilatlarda,


Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu kararına gerek duyulmaksızın imar mevzuatı kapsamında yetkili idarelerin izni ile yapılabileceğine; karar verildi.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com