Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Site aidatı gecikme faizi 2016!

Site aidatı ödemesinde gecikmenin yaşandığı her ay için gecikme faizi uygulanıyor. Peki, site aidatı gecikme faizi 2016 ne kadardır?


Site aidatı gecikme faizi 2016!


Site aidatı, apartmanda ortak alanların bakım, onarım ve temizlik gibi işlerin giderleriiçin kat malikleri tarafından tahsil ediliyor. Bu masraflar tüm maliklerden tahsil ediliyor. Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında hangi maliklerin masraflara hangi oranda katılması gerektiği açıklanıyor.


Kat maliklerinden her biri aralarında başka türlü anlaşma olmadıkça:    

a) Kapıcı, kaloriferci, bahçıvan ve bekçi giderlerine ve bunlar için toplanacak avansa eşit olarak; 

    

b) Anagayrimenkulün sigorta primlerine ve bütün ortak yerlerin bakım, koruma, güçlendirme ve onarım giderleri ile yönetici aylığı gibi diğer giderlere ve ortak tesislerin işletme giderlerine ve giderler için toplanacak avansa kendi arsa payı oranında; katılmakla yükümlü oluyor. 


Kanunen kat malikleri ortak yer veya tesisler üzerindeki kullanma hakkından vazgeçmek veya kendi bağımsız bölümünün durumu dolayısıyla bunlardan faydalanmaya lüzum ve ihtiyaç bulunmadığını ileri sürmek suretiyle bu gider ve avans payını ödemekten kaçınamıyor.


Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir. 


Site aidatı ödemesinde gecikmenin yaşandığı her ay için gecikme faizi uygulanıyor. Peki, site aidatı gecikme faizi 2016 ne kadardır?


Site aidatı gecikme faizi 2016

Gider ve avans payının tamamını ödemeyen kat maliki ödemede geciktiği günler için aylık, yüzde beş hesabıyla gecikme tazminatı ödemekle yükümlü oluyor. Örneğin, aidat ödemelerinde son ödeme tarihi her ayın 15'i ve aylık gecikme faizi oranı yüzde 5 ise, ayın 15'inden sonra yapılacak ödemeye aylık gecikme faizi uygulanıyor. 


Aidat hesaplamalasında gecikmenin kaç gün olduğunun bir önemi bulunmuyor. Bu kural gereğince ödeme 1 gün de gecikse 30 gün de gecikse aynı faiz oranı uygulanıyor.  
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com