Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Site yöneticisi nasıl istifa eder?

Bir nedeni olsun veya olmasın site yöneticisi istifa etmek isteyebiliyor. Peki, site yöneticisi nasıl istifa eder? Site yöneticisi istifa ederse ne olur?


Site yöneticisi nasıl istifa eder?


Site yönetimi için atanan yöneticinin bazı görev, sorumluluk ve hakları bulunuyor. Site yöneticsinin hakları arasında bu görevden istifa etmek de yer alıyor.


Bir nedeni olsun veya olmasın site yöneticisi istifa etmek isteyebiliyor. Peki, site yöneticisi nasıl istifa eder? Site yöneticisi istifa ederse ne olur?


Site yöneticisi bir dilekçe ile yönetimden istifa edebiliyor. Site yöneticisi istifa dilekçesi örneği şu şekilde karşımıza çıkıyor;


Site yöneticisinin istifa dilekçesi örneği:


Sayı      :

Konu      :

Tarih     :


YÖNETİCİLİĞİN 

Unvanı      :

Adresi      :


YÖNETİCİNİN

Adı, soyadı   :

T.C. kimlik no   :

İstifa nedeni   : 

Tarih      :


Sayın ……….. / Sitesi / Apartmanı/ Bloğu Kat Malikleri Kurulu’na


………………………………………………………… nedenden / nedenlerinden dolayı …/…/….  Tarihindeki Kat Malikleri Kurulu’nda devir aldığım yöneticilik görevimden istifa ediyorum. Görev yaptığım dönem içindeki gelir ve gider rakamları ile yöneticiliğe ait diğer evraklar ile , Yöneticilik Defteri ve İşletme Defteri Sayın Kurulunuza sunulmaktadır  / sunulacaktır.  …/…/…. .


SaygılarımlaYÖNETİCİ            

Adı, soyadı, imzası, kaşe        

......................


KAT MALİKLERİ KURULU DİVAN HEYETİ / BAŞKANI 

Adı, soyadı, imzası

...................


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com