Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Site yöneticisi seçilemezse ne olur?

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat malikleri site yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa ne olur? Site yöneticisi seçilemezse ne olur?


Eğlencede büyük indirim! Oyunlar 1 TL! Esenyurt TİKİ Eğlence Dünyası!

Site yöneticisi seçilemezse ne olur?


Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat malikleri site yönetiminde anlaşamaz veya toplanıp bir yönetici atayamazlarsa, Sulh Hukuk Mahkemesine yönetici seçimi için bir dilekçe ile müracaat edilebiliyor.


Müracaat o geyrimenkulün bulunduğu yerin sulh mahkemesine yapılıyor. Kat maliklerinden birinin müracaatı üzerine ve mümkünse diğerleri de dinlendikten sonra, gayrimenkule bir yönetici atanıyor. 


Bu yönetici, aynen kat maliklerince atanan yöneticinin yetkilerine sahip ve kat maliklerine karşı sorumlu olur.

 

Sulh mahkemesince atanan yönetici, bu atanma üzerinden altı ay geçmedikçe, kat malikleri kurulunca değiştirilemez. Ancak haklı bir sebep çıkarsa, onu atamış olan sulh mahkemesi, değiştirmeye müsaade edebilir.


Dilekçe örneği:


................... SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNEDAVACI                   : (Adı Soyadı,Adresi)

DAVALI                   :  Hasımsız.

KONUSU                   : Anagayrimenkulümüze yönetici atanması.


OLAY                       : ...............ili..............ilçesi  ................ mahallesi .............. caddesi ............. sokakta ........... ada ........... parselde bulunan ...... kapı   numaralı anagayrimenkulün paydaşıyım.


Kat malikleri kurulunca yönetici seçimi konusunda anlaşma sağlanamadığından, yönetici seçilememiştir.Sözkonusu  yöneticinin mahkemenizce atanması hususunda dava açılmış  bulunmaktadır.


HUKUKİ DAYANAK: Kat mülkiyeti kanunu Md.33,34 ve ilgili mevzuat.


DELİLLER               : Tapu sicil kaydı,yönetim planı ve diğer deliller.


SONUÇ VE İSTEK     : Paydaşı bulunduğum anagayrimenkule kat 

malikleri arasından veya dışarıdan bir yönetici atanmasını arz ve talep 

ederim.


(Tarih...../...../.......)                                                                                                      

               

Davacı(Adı-Soyadı,İmza)  


Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com