Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Site yönetimde giderler ve avansları!

Konut Siteleri Yönetimleri Danışmanı Nihat Dönmez, "site yönetimde giderler ve avansları" kaleme aldı. İşte Dönmez'in o yazısı...


1.Gider ve Avans Nedir, Nasıl Belirlenir? (KMK madde 37)

Kanunda “gider” ile “avans”, çeşitli maddelerde “ve” ayracı ile yan yana ama ayrı ayrı dikte edilmiştir. Gider, bir ana gayrimenkulün, bir yıllık ihtiyaçlarının tahmini parasal tutarıdır, avans ise giderin tahminlik özelliğinden doğan ön ödemelerdir. O yıl boyunca enerji-malzeme-emek alımlarının parasal değeri ortaya konarak giderleri, bunların belli dönemlere bölünerek toplanması da avansı oluşturur.


Gider ve avansını, (hizmetler için ) yıldat ve onun belli dönemlere bölünmüşlüğü olarak aidat olarak ve demirbaşa-yatırıma-emlak değerinin artışına yönelik olarak yapılan diğer iş ve işlemlerin toplamını gider ve bunun için ön veya vadeli ödemeye de avans denir.


2.    Gider Avansını Kim Öder? (KMK madde 22)

Gider ve avansın uygulamadaki isim ve işlevleri yukarıda açıklanmıştı. Halk arasında gidere, demirbaş ve avansa aidat deniyor olabilir. Anagayrimenkulun demirbaş ve hizmet giderleri ayrı ayrı hesaplanmaktadır. Genellikle ve doğruluğuna kanaat ettiğimiz şekilde, (-güvenlik-temizlik-bakım-yönetim  ile ilgili enerji-personel ve idari giderlerden oluşan-) aidatlardan kiracı, demirbaşlardan (büyük-temel bakım ve emlak değerini artırıcı ve ek ve ilavelerin imalatından kaynaklanan giderlerden) kat maliki sorumlu tutulmaktadır. Yargıtay kararları da, mantık da, uygulama da bu yöndedirNihat Dönmez (Site Yönetimleri Danışmanı)


www.konutsitesiyonetimi.com