Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Site yönetimi toplantı çağrısı!

Toplantı için site yöneticisinin toplantı tarihinden en az 10 gün öncesinden haber verilmiş olması gerekiyor. İşte site yönetimi toplantı çağrısı örneği..


Site yönetimi toplantı çağrısı!


Yönetim plânında başka türlü düzenlenmemişse, toplu yapı temsilciler kurulu, blok yapılarda her blokta bulunan bağımsız bölüm maliklerince seçilen blok yöneticileri ve blok niteliğinde olmayan yapıların bağımsız bölüm maliklerince seçilen temsilcilerden oluşur. 


Toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin sayısı ve nasıl seçileceği toplu yapının özelliği dikkate alınarak yönetim plânında belirtilir.


Toplu yapı temsilciler kurulunda bu yöneticiler ve temsilciler yönettikleri ve temsil ettikleri bağımsız bölüm sayısı kadar oy hakkına sahiptirler.


Site yönetimi toplantısının en geç iki yılda bir defadan az olmamak üzere yönetim plânlarında gösterilen zamanlarda, böyle bir zaman gösterilmemişse, ikinci takvim yılının ilk ayı içinde toplanması gerekiyor. 


Toplantı için site yöneticisinin toplantı tarihinden en az 10 gün öncesinden haber verilmiş olması gerekiyor. İşte site yönetimi toplantı çağrısı örneği..


Site yönetimi toplantı çağrısı örneği:


............ Site Kat Maliklerine Kat malikleri kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere ../../.... günü saat ....'da apartman sığınağında olağan (veya olağanüstü) olarak toplanacaktır.


Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın .../.../... günü saat ....'da aynı yerde yapılacaktır.


Bütün kat maliklerinin toplantıya katılmaları veya kendilerini temsil ettirmeleri önemle rica olunur .../../... 


Gündem:

1)Açılış,yoklama ve toplantı Divan başkanı'nın ve üyelerin seçimi.

2)Başkanlık panına imza yetkisi verilmesi

3)Gündemin okunması ve ilaveler

4)Yönetici faaliyet raporu ve denetçi raporunun okunması;hesapların görüşülmesi ve

yöneticinin ibrası.

5)Yeni yönetici ve denetçi seçimi.

6)Dilekler.

7)Kapanış......Site Yöneticisi

(Ad,Soyad,İmza

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com