Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Soğuk Derz

Farklı zamanlarda dökülen beton kütlelerinin birbirine yapışmaması, bağlanmaması hali. İki kütle ayrı çalışır; inşaat için sakıncalıdır.
-Bir inşaat hatası, arızasıdır.


-Beton dökümü sırasında uygulamadaki gecikme sebebiyle iki tabaka arasında meydana gelen derz veya süreksizlik.


-Katılaşmaya başlamış beton ile taze betonun oluşturduğu zayıf birleşim sonucu oluşan beton kütleleri arasındaki açıklık. Sakıncalıdır!


Soğuk Derz nedir?


Farklı zamanlarda dökülen beton kütleleri arasında aderansın sağlanamayarak, iki kütlenin ayrı çalışmasına neden olan bir imalat hatasıdır. 


Örneğin; beton dökümünün çeşitli nedenlerden  dolayı yarım kalması ve sonradan ilave beton dökümü, kolon kiriş birleşimlerinde önce kolonun daha sonra kiriş ve döşeme betonunun dökülmesi soğuk derze neden olan durumlardır.


Soğuk Derz oluşumu nasıl önlenebilir?


-Kolon ve kirişlerin birlikte dökülmesi tercih edilmelidir.

-Herhangi bir neden ile beton dökümü işi yarım kalmışsa,  önlem alınmadan döküme asla devam edilmemelidir. Aksi takdirde zayıf kesitlerin oluşumuna sebebiyet vermiş oluruz.

-Beton döküm planını önceden yapmalı, gerekli ekip, ekipman ve malzemeyi önceden sağlamış olmalıyız. Beton dökülecek çevre uygun şartlarda olmalıdır.

-Sıcak havalarda betonun daha hızlı priz alacağı unutulmamalı, gerekli durumlarda priz geciktirici katkılar kullanılmalıdır.

-Çeşitli nedenlerden dolayı ( mikserin gecikmesi, kalıpların patlaması, beton dökülen alanın çok büyük olması vb.) beton dökümü devam ettirilemeyecek ve derz bırakılmak zorunda kalınırsa, beton dökümü gelişi güzel yerde bırakılmamalı, tekniğe uygun olarak ek yerler oluşturulmalıdır. Kolonlarda ek yer bırakılmaz. Kirişlerde ve döşemelerde açıklığın 1/4 ünde bırakılabilir. Ancak pilye kıvrım yerlerinin en az 20 cm ilerisinde olmalıdır. Ek yerleri momentin en az olduğu yerlerde olmalıdır.

-Soğuk derzin mecburen oluştuğu durumlarda, beton dökümüne devam etmeden önce ilk dökülen sertleşmiş betonun yüzeyi pürüzlendirilmeli, yüzeyindeki pislikler temizlenmeli,  yüzey ıslatılmalı ve suyu emdikten sonra nemli durumdayken, en büyük agrega boyutu sertleşmiş betonunkinden az olan ve dozajı daha yüksek olan beton ile döküme devam edilmelidir. Ara yüzeyde aderans arttırıcı kimyasal katkılar kullanılarak, olumsuz etkiler en aza indirilmelidir.