Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sömel

Temel duvarları yada kolonlar altına, yükü daha geniş bir alana yaymak için konulan malzeme.Sömel nedir?


Sömeller gelişi güzel boyutlandırılmamalıdır. Sömellerde bina yüküne ve zemin durumuna göre olabilecek gerilmeler dikkate alınır.


Genellikle sömel temellerde sömel hatılı olarak ya da temel kolonları altına veya temel zemini üzerine yapılır. Temellerde sömeller kare veya dikdörtgen olarak inşa edilir. Ayrı ayrı çalışmalarından dolayı kaymalarını önlemek için bağ kirişiyle bağlanır.


Tekil ya da birleşik sömelin dar kenarının uzunluğu, en az 100 cm olmalıdır. Bina yükleri temel tabanına taş sömellerde 600 lik betonarme sömellerde ise 450 lik bir açıyla yayılır.


Birkaç tekil sömel bir arada ve birden çok kolon yükünü taşıyacak şekilde “Kombine Sömel” veya “Birleşik Sömel” olarak da tertiplenebilmektedir.


Sömel hesaplaması nasıl yapılır?


Sömel


Tekil Sömel nedir?


Genellikle betonarmeden yapılan tekil sömeller; kare ya da dikdörtgen olarak tertip edilirler. Ayrı ayrı çalışmalarından dolayı, kaymalarını önlemek üzere 30x30, 50x50 cm gibi en kesitlerdeki bağ kirişleriyle birbirlerine bağlanırlar.


Sömel çeşitleri nelerdir?


Yapıldıkları yerin konumuna göre isim alırlar. Bunlar: Duvar altı sömel, tekil sömel kalıbı, sürekli temel kalıbıdır.


Duvar altı sömel kalıbı nedir?


Duvar altına yapılacak sömeller genellikle dikdörtgen kesitlidirler. Bu tip sömellerde kalıp, yalnız yan yüzlere yapılır. Kanatların açılmaması için yanlardan kazık çakılıp üstten gergi latası veya telle gerdirilir.


Tekil sömel kalıbı nedir?


Tekil sömellerin yalnız yan yüzleri ile üst kısmının (kürsü) etrafına yapılan kalıptır. Tekil temeller arasına bağlantı kirişleri yapıldığında bu kirişlerin yan kanatlarına da kalıp yapmak gerekir. Meyilli kısımlar için kalıba gerek yoktur. Mala ile meyil (eğim) verilir. Üst kısmın betonu alt kısmın betonu dökülüp bir miktar sertleştikten sonra dökülür.