Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sözlü kira sözleşmesi icra takibi!

Sözlü olarak yapılan kiralamalarda da kiranın ödenmemesi, mal sahibine tahliye etme hakkını doğuruyor. Peki, sözlü kira sözleşmesi icra takibi nasıl yapılır?


Kira anlaşmalarında, kiraya veren bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracı da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlenmiş oluyor.


Bu kira anlaşmaları yazılı olarak yapılabildiği gibi sözlü olarak da yapılabiliyor. Ancak, sözleşmenin sözlü ya da yazılı olarak yapılması kiracılık hakkında herhangi bir değişiklik meydana getirmiyor.


Sözlü olarak yapılan kiralamalarda da kiranın ödenmemesi, mal sahibine tahliye etme hakkını doğuruyor. Bu tahliye icra takibi ile de yapılabiliyor.


Kiracıya ödemediği kira bedelinin ödemesini yapması için 30 günlük bir süre veriliyor. Bu süre içerisinde kira bedelinin yine ödenmemesi halinde, kiracıdan evin tahliye edilmesi isteniyor. 


Peki, sözlü kira sözleşmesi icra takibi nasıl olur?


İster yazılı sözleşme yapılmış olsun ister sözlü sözleşme yapılmış olsun kiracının kanıtlanması halinde, kendisine icra takibi yapılabiliyor.


Kiracının temerrüdü

Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip, bu sürede de ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.


Kiracıya verilecek süre en az on gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az otuz gündür. Bu süre, kiracıya yazılı bildirimin yapıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlar.