Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sözlü vasiyet geçerli mi?

Vasiyet bırakmak isteyen mirasbırakanlar, bunu sözlü olarak da yapabiliyor. Peki, yasal olarak sözlü vasiyet geçerli mi?


 Sözlü vasiyet geçerli mi?


Vasiyet bırakmak isteyen mirasbırakanlar, bunu sözlü olarak da yapabiliyor. Ancak sözlü vasiyetin geçerli olabilmesi için bazı koşullar aranıyor.


Sözlü vasiyet genelde, yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapılamaması durumlarında kullanılıyor.


Sözlü vasiyet için mirasbırakan, son arzularını iki tanığa anlatabiliyor ve onlara bu beyanına uygun bir vasiyetname yazmaları veya yazdırmaları görevini yüklüyor.


Resmî vasiyetname düzenlenmesinde okur yazar olma koşulu dışında, tanıklara ilişkin yasaklar, sözlü vasiyetteki tanıklar için de geçerli oluyor.


Sözlü vasiyetin belgelenmesi

Mirasbırakan tarafından görevlendirilen tanıklardan biri, kendilerine beyan edilen son arzuları, yer, yıl, ay ve günü de belirterek hemen yazar, bu belgeyi imzalar ve diğer tanığa imzalatır. Yazılan belgeyi ikisi birlikte vakit geçirmeksizin bir sulh veya asliye mahkemesine verirler ve mirasbırakanı vasiyetname yapmaya ehil gördüklerini, onun son arzularını olağanüstü durum içinde kendilerine anlattığını hâkime beyan ederler.


Tanıklar, daha önce bir belge düzenlemek yerine, vakit geçirmeksizin mahkemeye başvurup yukarıdaki hususları beyan ederek mirasbırakanın son arzularını bir tutanağa geçirtebilirler.


Sözlü vasiyet yoluna başvuran kimse askerlik hizmetinde bulunuyorsa, teğmen veya daha yüksek rütbeli bir subay; Ülke sınırları dışında seyreden bir ulaşım aracında bulunuyorsa, o aracın sorumlu yöneticisi; sağlık kurumlarında tedavi edilmekteyse, sağlık kurumunun en yetkili yöneticisi hâkim yerine geçer.


Hükümden düşme

Mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com