Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sözlü vasiyetnamenin iptali nasıl olur?

Mirasbırakanlar vasiyetnameyi sözlü olarak da yapabiliyor. Peki, bu vasiyet iptal edilir mi? Sözlü vasiyetnamenin iptali nasıl olur?


Sözlü vasiyetnamenin iptali nasıl olur?


Mirasbırakan; yakın ölüm tehlikesi, ulaşımın kesilmesi, hastalık, savaş gibi olağanüstü durumlar yüzünden resmî veya el yazılı vasiyetname yapamıyorsa, sözlü vasiyet yoluna başvurabilir.


Ancak mirasbırakan için sonradan diğer şekillerde vasiyetname yapma olanağı doğarsa, bu tarihin üzerinden bir ay geçince sözlü vasiyet hükümden düşer.


Peki, sözlü vasiyetnamenin iptali nasıl olur? Sözlü vasiyetname nasıl iptal edilir?


Sözlü vasiyetnamenin iptali için dava açılabiliyor.Ayrıca, mirasbırakan, vasiyetname için kanunda öngörülen şekillerden birine uymak suretiyle yeni bir vasiyetname yaparak önceki vasiyetnameden her zaman dönebilir. Vasiyetnamenin tamamından veya bir kısmından dönülebilir.


Mirasbırakan, yok etmek suretiyle de vasiyetnameden dönebilir.

Kaza sonucunda veya üçüncü kişinin kusuruyla yok olan ve içeriğinin aynen ve tamamen belirlenmesine olanak bulunmayan vasiyetname hükümsüz kalır. Tazminat isteme hakkı saklıdır.


Sonraki tasarruflar

Mirasbırakan, önceki vasiyetnamesini ortadan kaldırmaksızın yeni bir vasiyetname yaparsa, kuşkuya yer bırakmayacak surette önceki vasiyetnameyi tamamlamadıkça, sonraki vasiyetname onun yerini alır.


Belirli mal bırakma vasiyeti de, vasiyetnamede aksi belirtilmedikçe, mirasbırakanın sonradan o mal üzerinde bu vasiyetle bağdaşmayan başka bir tasarrufta bulunmasıyla ortadan kalkar.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com