Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Stabilize Yol

Sıkıştırılmış toprak yola denir. Kötü ve çabuk bozulan bir yol çeşididir. Ama hiç yol yokluğundan iyidir.Stabilize yol ne demektir?


Stabilize yol; kum, çakıl veya mucur ve bağlayıcı olarak kil karışımıyla yapılan, silindirle sıkıştırılan yoldur. 

Stabilizasyonun amacı ilk planda zeminin direncini arttırmaktır. Bu da zeminin kesme direncinin her iki elemanının, Kohezyon ( C ), sürtünme elemanlarının yükseltilmesiyle olur.


Stabilize yol nasıl yapılır?


1.Öncelikle beton hazırlanır.

2.Zemin hazırlığı yapılır.

3.Kalıp ve bordür taşı uygun bir şekilde ayarlanır.

4.Demir kullanımı uygun bir şekilde hazırlanmalıdır.

5.Tüm bu işlemler gerçekleştikten sonra betonlama yapılır.

6.son olarak ise yüzey düzleme işlemine geçilir.


Stabilize yol maliyeti nasıl hesaplanır?


Stabilize yolun maliyeti, yolun durumuna, iş makinelerine, malzemeye göre değişkenlik göstermektedir. Kimi şehirde metreküp fiyatı 10 TL iken kimi şehirde 30 TL’dir. İş makinası kirası ise çok farklıdır. Büyük şehirlerde ortalama saat başı fiyatı 50 TL’dir.


Orman yollarında uygulanan stabilizasyon metotları şunlardır:

1. Mekanik stabilizasyon 

2. Kireçle stabilizasyon 

3. Çimento ile stabilizasyon 

4. Bitümlü maddelerle stabilizasyon. 


Kullanılacak metodun tespit edilmesinde şu hususlar dikkate alınır:

- Taşıyıcı tabaka olarak zemin 

- Yapı malzemesi olarak zemin 

- Stabilizasyon maddesinin etki şekli 

- Stabilize edilecek tabakanın yeri ve fonksiyonu


Stabilize yol bakımı nasıl olur?


1.Yağmur mevsiminden sonra yüzeysel suların ve trafiğin etkisi ile oluşan izler greyderlerle tesviye edilerek yol yüzeyine parabol şeklinde ve iki tarafına doğru %3-5 eğimde bombe verilmelidir.

2. Yol yüzeyinde önemli bozulmalar ve geniş çapta ayrışma olan yerler kazılarak ve yeniden tesviye edilerek onarılabilir.

3. Gerektiği durumlarda stabilizenin yamanmasında, kaplamanın yapımındaki benzer bir malzeme kullanılmalı, gerekli ide su ilave edildikten sonra tokmaklanarak sıkıştırılmalıdır.

4. Yol yüzeyi mümkün olduğu kadar düzgün ve sıkıştırılmış olmalı yol yüzeyinde gevşek malzeme bulunmamalıdır.