Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Statik proje

İnşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, yapının taşıyıcı özelliklerinin hesaplanması işlemidir.Statik proje nedir, nasıl yapılır?


Statik proje; inşaat mühendisleri tarafından hazırlanır. Mimari projeye uygun olarak, ölçekleri yapı büyüklüğüne göre hazırlanır. Bu proje, yapı türüne göre taşıyıcı sistemleri gösterir. Yapı üzerinde bulunan tüm yapı elemanların hesaplanmasına ve buna göre hazırlanan projeye statik proje denir. Proje hazırlarken, Bakanlıkça yayımlanan “Zemin ve Temel Etüdü Raporlarının Hazırlanmasına İlişkin Esaslara uyulur. 


Statik proje, betonarme yapının ayakta durması için gerekli bir hesaplama yönetimidir. İnşaat mühendisleri için oluşturulan bazı bilgisayar programları bu hesaplamalarda yardımcı olur. 


Statik proje


Statik proje nasıl çizilir?


Mimari projenin tümünün ele alınması gerekir. Bunlar arasında; kat planları, kesitler, tüm görünüşler, sistem detayları yer almalıdır. Projeye başlamadan önce jeoteknik etüd, elektrik projesi ve makine projesinin de olması sorunludur. Proje kapsamında statik proje çiziminde şunlara da dikkat etmek gerekir: Asansörler ve kalınlıkları, havalandırma boşlukları, ısı yalıtımı için kullanılan elemanlar, asansör kule yükseklikleri.


Statik proje


Statik proje hesaplarında mühendisler hangi programları kullanır?


1. Sap2000,

2. Etabs, 

3. Sta4Cad,

4. AutoCad,

5. Tekla Structures


Statik hesaplama yapılırken nasıl bir uygulama yapılmalıdır?


Statik proje hesabı yapılırken şu sıralamaya dikkat etmek gerekir:


1. Düşey yüklerin analizi

2. Yatay yüklerin bulunması

3. Döşeme hesapları

4. Kiriş hesapları

5. Kolon hesapları

6. Merpenler

7. Temeller

8. Özel elemanlar(parepet veya prefabrik gibi)

9. İstinat perdeleri


Statik projede kalıp çizerken nelere dikkat edilmelidir?


1. Çok büyük yapılar dışında 1/50 ölçeli kullanılmalıdır.

2. Kalıp planı üzerindeki elemanların poz numaraları ve gerektiği zaman kotları belirtilmelidir.

3. Merpenlerin 1/20 ölçeğinde ayrı bir çizimle gösterilmesi gerekmektedir.

4. Tesisat boşlukları ve baca delikleri kalıp planda belirtilmelidir.

5. Her paftanın sağ alt kısmına cinsi yazılmalıdır.

6. Pafta üzerine inşaat yapımı sırasında uyulması gereken kurallar yazılmalıdır.


Statik proje onay işlemleri nasıl olur?


- Mimari projelere uygun statik projeler ve hesaplar.

- Onaylı statik projesinde konusunda uzman kurum veya kuruluşlardan ya da Üniversitelerce ve Resmi kurumlarca onaylı raporları

- İnşaat yapılacak arsaya ait Jeoloji ve Jeofizik Mühendisleri Odasından tescilli zemin etüd raporu

- İlave kat yapılması halinde konusunda uzman kurum veya kuruluşlardan ya da Üniversitelere ve Resmi kurumlarca onaylı raporlar

- Statik sistemi etkileyen tadilatlarda üniversitelerden alınan sağlamlık raporu belgeleri gerekmektedir.