Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Stratejik ÇED nedir?

Stratejik ÇED ile sanayi bölgesi ya da kıyı master planlarının çevreye, doğaya, su kaynaklarına etkisi araştırılacak. Peki, stratejik ÇED nedir?


Stratejik ÇED ile sanayi bölgesi ya da kıyı master planlarının çevreye, doğaya, su kaynaklarına etkisi araştırılacak. Uygulama ile turizm ve sanayi bölgeleri, havzalar, tarım alanı, kentsel planlama gibi plan ve projeler için bölgesel bazda ÇED hazırlanacak.


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, stratejik ÇED uygulaması için çalışmalarına devam ediyor. Peki, Stratejik ÇED nedir?


Stratejik Çevresel Değerlendirme (SÇD)


Onaya tabi plan ya da programın onayından önce planlama veya programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plan veya programa entegre edilmesini sağlamak, plan ya da programın olası çevresel etkilerini en aza indirmek ve karar vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel değerlendirme çalışmaları oluyor.


Yetkili Kurumun, kapsam belirleme aşamasında belirlenen format doğrultusunda hazırladığı veya hazırlattığı, hazırlanan yönetmelik taslağının EK-III’teki bilgileri ve kapsamlı bir stratejik çevresel değerlendirmeyi içeren raporu  Stratejik ÇED (SÇD) oluyor.
Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmelik taslağı!