Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Stratejik ÇED uygulanacak plan ve programlar listesi!

Stratejik ÇED uygulama ve raporlama esasları Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği taslağında yer alıyor. İşte stratejik ÇED uygulanacak plan ve programlar listesi...


Stratejik ÇED uygulama ve raporlama esasları Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği taslağında yer alıyor. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden sonra bazı plan ve programlar için stratejik ÇED raporunun hazırlanması zorunlu olacak.


Stratejik ÇED; Onaya tabi plan ya da programın onayından önce planlama veya programlama sürecinin başlangıcından itibaren, çevresel değerlerin plan veya programa entegre edilmesini sağlamak, plan ya da programın olası çevresel etkilerini en aza indirmek ve karar vericilere yardımcı olmak üzere katılımcı bir yaklaşımla sürdürülen ve yazılı bir raporu da içeren çevresel değerlendirme çalışmaları oluyor.


STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME UYGULANACAK PLAN VE PROGRAMLARIN LİSTESİ       


1-  Avrupa Birliği sürecinde hazırlanan Operasyonel Programlar


2- Çevre Düzeni Planları 


3- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgeleri ve Turizm Merkezlerinde yer alan planlar (1/25.000 ve 1/5.000) 


4- Demiryolu Ulaştırması Mastır Planı


5- Karayolu Ulaştırması Mastır Planı


6- Havayolu Ulaştırması Mastır Planı


7-Denizyolu Ulaştırması Mastır Planı


8- Yat Limanı Mastır Planı


9- Kırsal Kalkınma Programları


10- Su Havzaları Rehabilitasyon Plan ve Programları 


11- Bitki Üretimi Geliştirme Plan ve Programları 


12- Havza Mastır Planları 


13- Uzun Devreli Gelişme Planları 


14- Bütünleşik Kıyı Alanları Yönetimi ve Kıyı Alanları Yönetimi PlanlarıIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com