Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Su basman

Fransızcası soubassement olan su basman, yapılarda suyun basmayacağı ilk kat yüksekliği olarak tanımlanır.


Su basmanSu basman ne demektir?


Su basman kelimesi dilimize Fransızcadan gelmekte olup yazılışı soubassement’dır. Sous, alt anlamına gelirken bassement zemin anlamını taşır. 


Yapıda suyun basmayacağı ilk kat yüksekliği olarak basit bir tanımı yapılırken açıklaması şu şekilde yapılır: Yapının zemine inşa edilerek, yağan yağmur sularından zarar görmemesi için yapılan yükseltiye su basman denir. 


Türk Dil Kurumu tarafından ise su basman terimi oturmalık olarak kayıtlara geçmiştir. 


Binanın oturduğu yerden zemine kadar olan bölüm ve yükseklik gibi tanımları da olan su basman teriminin bir diğer tanımı ise yapının temeli ile beraber belli bir yüksekliğe ulaşmış bölümüdür.


Su basman İmar Yönetmeliği’nde ise şu şekilde ifade edilir:


TAKS' a esas olan ve belirlenen kırmızı kot üstünde kalan ilk döşeme üst seviyesidir. İmar planında verilen bina yüksekliği veya kat sayısının hesabına esas alınan kottur.


Su basman kalınlığı nasıl belirlenir?


Yapının bulunduğu bölgenin yağış durumu, su yükselti riski ve arazi durumu göz önüne alınarak yapılır ve genelde 50-80 cm arasında uygulanır.


Su basman nasıl hazırlanır?


Su basman kalıbına dökülecek beton 20 cm daha yüksek hazırlanır. Kalıp ahşap olabileceği gibi çelik de olabilir. Su basman kalıbında demir olmalıdır ayrıca bu demirler altta ve üstte olmak üzere iki parça şekilde yapılır. Ortada yer alan kısma ise sehpa adı verilen demirlerden konulur. 


Su basman

Su basman kot yapımıSu basman kotu nasıl olmalıdır?


Su basman kotu yapının yapılacağı arazinin yola cephe olan tarafından ayarlanıp yapılır. Bu kararı belediyelerin ekipleri tarafından su basma seviyesi tespit edilerek karar verirler. İmar yönetmeliklerinde geçen su basman kotu için vize almak zorunludur. Su basman vizesi almayan inşaatlar yapı çalışmalarına devam edemez.


Su basman kotu daha önce en yüksek 1.00 m’ye kadar uygulanırken şimdi komşu binaların emsaline bakılmadan en fazla 1.50 m olarak yapılmaktadır. 


Su basman kotunu bağlı bulunan belediyeler ayarladığı için arazinin yapısına, bulunduğu yere ve bölge özelliklerine göre değişkenlik gösterebilmektedir.


Su basman vizesi nedir?


Belediyelerce onaylanan ve ruhsat alınmış binaların su basman seviyesine geldikten sonra bina ebatlarının, su basman seviyesinin projeye uygunluğu tespiti hakkında yapılan işleme su basman vizesi denir.


Bir diğer tanımı ise su basman betonu döküldükten sonra yapı sahibinin yapı denetim kuruluşundan almış olduğu yapıya devam edebilir raporudur. Beton örnekleri ve demir tutanaklarının ekli olduğu bir dilekçedir. Uygun olan inşaatlarda çalışmalara devam ederken uygun olmayanla ise gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra onaydan geçebilirler.


Su basman vizesi onay almadan inşaata devam edilirse ne olur?


İmar Kanunu’nun 32. ve 42. maddelerine göre işlem yapılır.


Su basman vizesi için hangi belgeler gereklidir?

1. İ.S.K.İ kanal bağlantısı

2. Kontur-Gabari İnşaat Aplikasyonu ve *.dxf uzantılı cd’ye kopyalanmış dosyası

3. İlgili harita mühendisinin tescil belgesi

4. 7/28 günlük beton numune sonuçları

5. Kalıp ve beton tutanakları

6. Ruhsatın temel vizesi kısmı yapı denetim firması tarafından onaylanası

7. Fotoğraf