Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Su faturalarında çevre temizlik vergisi!

Çevre temizlik vergisi ödemesi ev ve işyerlerinde farklı şekilde yapılıyor. Peki, evlerin çevre temizlik vergisi su faturalarına mı yansıtılıyor?


Su faturalarında çevre temizlik vergisi!


Çevre temizlik vergisi; mesken, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan taşınmaz mallar için ödeniyor. Kullanımda olmayan taşınmaz mallar için bu vergi ödenmiyor.


Bu vergi; Belediye Gelirleri Kanunu gereğince, konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan yapılar adına belediye temizlik hizmeti için alınıyor.


Vergi ödemesi ev ve işyerlerinde farklı şekilde yapılıyor. İşyeri kullanıcılarının belediyeye 2 taksitte ödeme yapmaları gerekirken meskenlerde bu vergi su faturasına yansıtılıyor. Böylece faturanın ödenmesi ile vergi de ödenmiş oluyor.


Evlerin çevre temizlik vergisi 2015

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 26 kuruş, diğer belediyelerde 20 kuruş olarak hesaplanacaktır.


Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, ilgili genelgede yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.