Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Su yolu projelerinin YİD ile hayata geçirilmesine ilişkin teklif!

Su yolu projelerinin YİD ile hayata geçirilmesine ilişkin kanun teklifi meclise verildi. Kanun teklifi meclisin gündeminde..


Meclise sunulan kanun teklif ile, diğer taraftan başta Kanal İstanbul gibi su yolu projeleri olmak üzere büyük finansman ve ileri teknolojiye ihtiyaç duyulan projelerde özel sektörün tecrübesinden ve sermayesinden yararlanılması, bu çerçevede rekabet gücünün artırılarak maliyetlerin düşürülmesine yönelik olarak bu projelerin, yap - işlet - devret modeli ile hayata geçirilebilmesi için düzenleme yapıldı.


MADDE GEREKÇESİ


MADDE - Türkiye’de yapılacak büyük finansman ve yüksek teknoloji gerektiren Kanal İstanbul gibi su yolu projelerinin, ileri teknolojiye ve günümüz ihtiyaç ve şartlarına uygun şekilde hızlı, etkin ve verimli bir biçimde gerçekleştirilmesi amacıyla, bu projelerin, yap - işlet - devret modeli ile hayata geçirilebilmesi için düzenleme yapılmıştır. Bu suretle söz konusu projelerde özel sektörün sermayesi ile dinamizminden faydalanılması, özel sektörün rekabet gücünün artırılması ve projelerin maliyetlerinin en aza indirgenmesi hedeflenmektedir.


KANUN TEKLİFİ


MADDE - 8/6/1994 tarihli ve 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-îşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptrılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “hava alanları ve limanları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “denizleri, gölleri, nehirleri birbirine bağlayarak gemilerin seyrüseferine imkân veren su yolu işlevi görecek kanal veya benzeri altyapı tesisleri, lojistik faaliyet alanları, raylı ulaşım sistemleri ile bunların bakım, onarım, işletme, manevra, geceleme gibi ihtiyaçların karşılanacağı alan ve tesisleri,” ibaresi eklenmiştir.