Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Şufa hakkından feragat ne demek?

Hisseli gayrimenkullerde hisse satışı sırasında hissedarlar öncelikli satın alma hakkına sahip oluyor. Peki, şufa hakkından feragat ne demek?


Hisseli gayrimenkullerde hisse satışı sırasında hissedarlar öncelikli satın alma hakkına sahip oluyor. Bu hakka şufa hakkı deniyor. Şufa hakkı, alıcıya karşı dava açılarak kullanılıyor.


Yapılan satış, alıcı veya satıcı tarafından diğer paydaşlara noter aracılığıyla bildirilmesi gerekiyor. Önalım hakkı, satışın hak sahibine bildirildiği tarihin üzerinden üç ay ve her hâlde satışın üzerinden iki yıl geçmekle düşüyor.


Peki, şufa hakkından feragat ne demek?

Hissedarlar bu hakkını kullanmaktan vazgeçebiliyor. Şufa hakkından feragatin resmî şekilde yapılması ve tapu kütüğüne şerh verilmesi gerekiyor. Belirli bir satışta önalım hakkını kullanmaktan vazgeçme, yazılı şekle tâbi oluyor ve satıştan önce veya sonra yapılabiliyor.


ŞUFA (ÖNALIM) HAKKINDAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ


…………yılı…………ayının…………günü…./……/……


Aşağıda mühür ve imzası bulunan ben ……………Noteri …………………………,       …………………adresindeki dairemde görev yaparken yanıma gelen ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve ……………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan ve halen …………………… adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen  (Paydaş – Mirasçı) ………………  ile gösterdiği ………….. verilmiş  ………..gün,……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihi …………. olan ve …………Vergi Dairesinin …………… sicil numarasında kayıtlı olduğu anlaşılan, halen …………………… adresinde oturduğunu, okur yazar olduğunu söyleyen (Paydaş – Mirasçı) ……………………. birlikte bana başvurarak şufa (önalım) hakkından feragat sözleşmesi düzenlenmesini istediler.[1]


 


Her ikisinin de bu işlemi yapma  yeteneğinin bulunduğunu ve okur yazar olduğunu, kısıtlı olmadıklarını beyanlarından  anladım.


 


Yanlarında tanık olarak gelenlerden  ve gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün, ……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi, ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan  ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar ………………………….. ile gösterdiği ………….. verilmiş ………..gün,……….kayıt ve ………….. seri numaralı, fotoğraflı …………..göre ………… ili, ………… ilçesi ………….mahallesi/köyü    nüfusuna ……… cilt, …… aile sıra, …… sıra  numaralarında  kayıtlı olup, baba adı ……….,  ana adı ………… doğum tarihinin …………. olduğu anlaşılan ……………………. adresinde oturduğunu söyleyen, okur yazar …………………………… tanık olarak geldiklerini söylediler. Her iki tanık birlikte “Bizlerin Türk Medeni Kanununun 536.maddesindeki yasaklı hallerimizin bulunmadığını kabul ve beyan ederiz” [2] demeleri üzerine kendilerinin tanıklığa engel hallerinin olmadığını anladım.


 


İlgililerin kimlikleri hakkında ibraz ettikleri belgelerden ve tanıkların beyanlarından kanı sahibi oldum.


 


Şufa (önalım) hakkından feragat Sözleşmesi yapmak isteyen (Paydaş-Mirasçı) ………………….. şu  suretle söze başladı: “(Bu kısma paydaşın söyledikleri yazılacak)”  diye sözlerini bitirdi.


 


Diğer taraf (paydaş-mirasçı) ………………………. şu suretle söze başladı: “(Bu kısma paydaşın söyledikleri yazılacak)” diye sözlerini bitirdi.


Yazılan sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Ayrı ayrı okudular. Gerçek isteklerinin tam olarak yazıldığını söyledikten sonra hep birlikte  altı imzalandı,  mühürlendi. …………yılı ………… ayının…………günü…/……/……


 


ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT EDEN      PAYDAŞ-MİRASÇI        NOTER


ADI – SOYADI                                       ADI-SOYADI                       ADI – SOYADI


İMZA                                                           İMZA                         RESMİ MÜHÜR


 


 


 


Yazılan şufa (önalım) sözleşmesini okuduk. Bu sözleşmenin gerçek isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve tanıklar huzurunda beyan ederiz. …………yılı………… ayının…………günü.…/……/……


 


ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT EDEN                                     PAYDAŞ-MİRASÇI


ADI – SOYADI                                                               ADI-SOYADI


İMZA                                                                                              İMZA


 


 


Şufa (önalım) hakkından feragat sözleşmesi okunmak üzere paydaş………………………  ile paydaş …………….. ‘ya ayrı ayrı verildi. Sözleşmeyi her biri ayrı ayrı önümüzde okuduktan sonra her ikisi birden bize yazılanların gerçek isteklerine uygun olduğunu beyan ettiklerini ve kendilerini bu işlemi yapmaya yeterli (tasarrufa ehil) gördüğümüzü bildiririz. …………yılı …………  ayının…………günü .…/……/……


 


TANIK                                                                         TANIK


ADI VE SOYADI                                                                  ADI  VE SOYADI


İMZA                                                                             İMZA


 


Yazılan bu şufa (önalım) hakkından feragat sözleşmesi paydaş …………………, paydaş  ……………….,  tanık ………………………., tanık ………………….. ve ben noter …………….… tarafından imzalandı, mühürlendi. …………yılı………… ayının …………günü.…/……/……


 


ŞUFA HAKKINDAN FERAGAT EDEN               PAYDAŞ


ADI VE SOYADI           ADI VE SOYADI


İMZA                                           İMZA


 


 


TANIK                            TANIK                                        NOTER


ADI VE SOYADI                ADI VE SOYADI                     ADI VE SOYADI-ÜNVANI

İMZA                                    İMZA                                 RESMİ MÜHÜR VE İMZA
KAYNAK – SİNERJİ YAZILIM A.Ş.Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com