Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Sulh hukuk mahkemesi harçları 2016!

Türkiye'de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biri olan sulh hukuk mahkemesi harçları 2016 ne kadar?


Sulh hukuk mahkemesi harçları 2016!


Sulh hukuk mahkemeleri, Türkiye'de adli yargı kolunun içinde yer alan hukuk mahkemelerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.


Asliye hukuk mahkemeleriyle birlikte temel hukuk mahkemelerini oluştururlar. Her iki hukuk mahkemesi de bulundukları il veya ilçenin adı ile adlandırılır.


Görev alanına giren davalar HMK madde 4'de sayılmıştır. Peki, sulh hukuk mahkemesinde hangi davalar görülür?


Sulh hukuk mahkemesinde görülen davalar..

1.Kat Mülkiyeti Yasasından Kaynaklanan Uyuşmazlıklar

2.Mirasçılık belgesinin alınması 

3.Tahliye Davası

4. İzale-i Şuyu (paydaşlığın giderilmesi) Davası

5.Vesayet ve Kayyım Davaları           

6.Terekede ihtiyati tedbirler, Mirasın reddi, miras şirketine mümessil atanmasına ilişkin Davalar

7.Mirasçılık belgesinin iptali Davası           

8.Mirasta defter tutulması

9.Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Arttırımı Davaları

10.Delil tespit istemi 

11.Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları

12.Tevdi mahalli tayini (ödeme yeri belirlenmesi)


Sulh hukuk mahkemesi harçları 2016:


Başvuru harcı:

Sulh mahkemelerinde, icra tetkik mercilerinde 13,50


Celse harcı:  

a)Konusu belli bir değerle ilgili davalarda dava konusu miktardan  (16,50 TL'den aşağı olmamak üzere)   (Binde 2,27)

b)Belli bir değer bulunmayan  davalarda   16,60
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com