Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tadilat ruhsatı dilekçesi!

Mevcut bir binada projesine aykırı olarak yapılacak bir tadilat için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. İşte tadilat ruhsatı dilekçesi..


Mevcut bir binada projesine aykırı olarak yapılacak bir tadilat için belediyeden ruhsat alınması gerekiyor. Tadilat ruhsatı için bir dilekçe ile belediyeye başvuruda bulunulması gerekiyor.


Ayrıca tadilat izni için tapu kayıt örneği (son ay tarih onaylı), tadilat projeleri, proje müellifi onayı, Bakanlıkça izin belgesi almış laboratuar ortamında yapılmış karot+demir deney sonuçları, yapı Denetimin uygunluk raporu, gerekli olması halinde Yapı Denetim onaylı güçlendirme projesi gibi belgeler de isteniyor. Tadilat ruhsatı dilekçesi aşağıda yer alıyor.


Tadilat ruhsatı dilekçe örneği:


.............. Belediye Başkanlığı’na


............ ilçesi,.............................. Cad/Sok.,..................noda, ve tapunun ....................pafta, ...................ada, .......................... parselinde kayıtlı taşınmaza ................................................. tadilat ruhsatı almak için gereğini arz ederim. Adres : ………………………

İsim 

İmzaEki: -Tapu örneği

-(Vekil ise Vekaletname örneği)

-Başvuru sahibi şirket ise; vergi nosu, 

firmanın açık ismi belirtilecektir. 


Adres:.................................

............................................

............................................


Telefon:..............................
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com