Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tahliye taahhütnamesi

Kira kontratı sonrasında yapılan bir taahhütnamedir. Tahliye taahhütnamesi, kiracının konutu belli bir tarihte boşaltacağını kabul etmesidir.Tahliye taahhütnamesi nedir?


Kiracının, kiraladığı konutu belli bir tarihte boşaltacağına dair imzaladığı belge tahliye taahhütnamesi denir. 


Tahliye taahhütnamesinin geçerli olabilmesi için neler gereklidir?


-Yazılı bir şekilde olması,

-İlk kira yılı içerisinde verilmemiş olması, 

-Özgür irade ile belirlenmiş bir tahliye tarihini içermesi gerekiyor.


Tahliye taahhütnamesi nasıl kullanılır?


Tahliye taahhütnamesi veren kiracı, buna rağmen evi boşaltmıyorsa kiracı hakkında dava açılabilir. Böyle bir durumda icra takibi de başlatılabilir. Taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gereklidir.


Tahliye taahhütnamesi:


TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ

TAAHHÜT EDEN(KİRACI)

ADI SOYADI: 

...........................

TC KİMLİK NO: ...........................

MAL SAHİBİ (KİRALAYAN)

ADI SOYADI: ...........................

TCKİMLİK NO: ...........................

TAHLİYE EDİLECEK MECURUN ADRESİ: ..................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


TAHLİYE TARİHİ

......./........./......Halen kiracı olarak kullanmakta olduğum yukarıda yazılı adresteki taşınmazı hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmadan kayıtsız ve şartsız olarak 6570 sayılı gayrimenkul  kiraları hakkındaki kanunun 7. maddesi A bendi gereğince yukarıda belirtilen tarihte tahliye edeceğimi boş ve sağlam olarak adı geçen mal sahibinin icrai takibata geçerek yapacağı bilumum masrafları ve tahliyeyi geciktirmemden dolayı uğrayacağı zarar ve ziyanları hiçbir ihtar, ihbar ve hükme gerek kalmadan derhal nakden ve peşinen ödeyeceğimi beyan kabul ve taahhüt ederim.

TAAHHÜT TARİHİ:

......../......../......


TAAHHÜT EDEN: 

..............

İMZASI:

..............