Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu bağış harcı 2017!

2017 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile bugünkü Resmi Gazete'de açıklandı. Peki, tapu bağış harcı 2017 ne kadar oldu?


Gayrimenkullerin tapu devri, bağış yolu ile yapılabiliyor. Tapuda bağış, bir bedel ya da başka bir karşılık olmadan, bir malın mülkiyetinin bir başkasına devredilmesi işlemine deniyor.


Tapu bağışı için gerekli belgeler ile tapu müdürlüğüne müracaat edilmesi ve bağış harcının ödenmesi gerekiyor. 


Tapu bağışı için gerekli belgeler:

-Bağışlanacak taşınmaza ait tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı 

-Bağışlayanın ve bağışlanın veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı

-Taraflardan biri veya ikisinin temsili söz konusu ise temsile ilişkin belge

-Bağışlayanın bir bağışlananın iki adet fotoğrafı


2017 yılında uygulanacak Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar, 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile bugünkü Resmi Gazete'de açıklandı. Peki, tapu bağış harcı 2017 ne kadar oldu?


Tapu bağış harcı 2017

Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında bedel tahsil ediliyor.


Bağış işleminde bağışı yapan kimse, bağışı kabul eden kimseye bir takım mükellefiyetler yükleyebiliyor. Bunlar bir şeyi yapma şeklinde olabileceği gibi bir şeyi yapmaktan kaçınma şeklinde de olabiliyor.
Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar 2017!Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com