Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu bağış harcı 2018!

Bir gayrimenkul tapusunun eşe, çocuğa veya bir yakına bağışlanmak istenmesi halinde belli oranlarda tapu bağış harcının ödenmesi gerekiyor. Peki, tapu bağış harcı 2018'de ne kadar olacak?


Tapunun eşe veya çocuğa veya bir yakına bağışlanmak istenmesi halinde, bu işlem tapu dairesinde yapılıyor. 


Bağış işleminde bağışı yapan kimse, bağışı kabul eden kimseye bir takım mükellefiyetler yükleyebiliyor. Bunlar bir şeyi yapma şeklinde olabileceği gibi bir şeyi yapmaktan kaçınma şeklinde de olabiliyor.


Tapu bağış harcı 2018

Geçtiğimiz yıl, gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden binde 68,31 oranında bedel tahsil edildi. 


2018'de de tapu bağış işlemi için bu oran üzerinden harç tahsil edilmesi bekleniyor. Tapu bağış oranlarında herhangi bir değişikliğin olması halinde yeni oran burada yer alacak.


Rücu şartı ile bağış       


Bağış rücu şartı ile de yapılabiliyor. Rücu şartı ile bağış; bağışı kabul edenin bağışı yapandan önce ölmesi halinde, mülkiyetin bağışı yapana geri dönmesine rücu şartı deniyor.


Tapu bağışı gereken belgeler


-Bağışlanacak taşınmaza ait tapu senedi yoksa ada parsel numarasını gösterir belge veya malikin sözlü beyanı 


-Bağışlayanın ve bağışlananın veya temsilcilerinin fotoğraflı nüfus cüzdanı


-Taraflardan biri veya ikisinin temsili söz konusu ise temsile ilişkin belge


-Bağışlayanın bir bağışlananın iki adet fotoğrafı
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com