Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu birleştirme harcı 2016!

Tapu birleştirme işlemi; bir diğer ifade ile tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alması işlemi oluyor. Peki, tapu birleştirme harcı 2016 ne kadar?


Tapu birleştirme harcı 2016!


Tapu birleştirme işlemi; bir diğer ifade ile tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alması işlemi oluyor. 


Tevhit olarak da bilinen birleştirme işlemi için gerekli belgeler ile tapu müdürlüğüne müracaat edilmesi ve gerekli harcın da ödenmesi gerekiyor.


Peki, Tapu birleştirme harcı 2016 ne kadar? Tapu birleştirme harcı 2016 nasıl hesaplanır?


Tapu birleştirme harcı 2016

a)Tevhit işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)


c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55)


Birleştirme döner sermaye bedeli 2016

Taşınmazın yüzölçümüne bakılmaksızın ve yöresel katsayı uygulanmaksızın (n-1)x 130,25 TL formülü ile hesaplanan döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir (n=Birleşen Parsel Sayısı).
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com