Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu birleştirme harcı 2017!

2017 yılında tahsil edilecek tapu birleştirme harçları, 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı.


2017 yılında tahsil edilecek tapu birleştirme harçları, 78 seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği kapsamında açıklandı.


Bilindiği üzere tapu kütüğünün ayrı, ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin, ilgilisinin talebi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanması işlemi olarak karşımıza çıkıyor.


İki tapuyu birleştirme işlemleri için gerekli belgeler ile birlikte tapuya müracaat edilebiliyor. Tevhit için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. 


Tapu birleştirme harcı 2017


a) Tapu bireştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)


c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com