Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu birleştirme nasıl yapılır?

Tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alması işlemine tapu birleştirme deniyor. Peki, tapu birleştirme nasıl yapılır?


Tapu birleştirme nasıl yapılır?


Tapu sicilinde ayrı kayıtlı ve birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir parsel halini alması işlemine tapu birleştirme deniyor.


Bu işlem ile, tapu kütüğünün ayrı, ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parsel, ilgilisinin talebi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanmış oluyor.


Peki, tapu birleştirme nasıl yapılır? Tapu birleştirme için gerekli belgeler nelerdir?


Tapu birleştirme işlemi için gerekli olan belgeler aşağıda yer alıyor;


* Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,


* Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım birleştirme dosyası, tescil bildirimi ve kontrol raporu,


* Birleştirme isteminde bulunanın veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı veya pasaportu ile temsil belgesi.


* Taşınmaz mallardan en az birinin cinsi bina ise deprem sigortası aranıyor. Tüm bu istenilen belgeler temin edildiğinde tapuda tevhit işlemi sorunsuz bir şekilde gerçekleşiyor.  İşlemlerin sonucunda tapu tevhit işlemi tapuya tescil edilebiliyor. 


Tapu birleştirme harcı:

a)Tevhit işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden (Binde 11,38)


b) (5831 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile değişen bent. Yürürlük: 27/1/2009) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 11,38)


c)Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden (Binde 4,55)
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com