Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu cins değişikliği evrakları!

Taşınmazın mevcut durumunun değişmesi halinde gerekli belgeler ile başvurularak cins değişikliği işlemi yapılabiliyor. İşte tapu cins değişikliği evrakları..


Tapu cins değişikliği evrakları!


Cins değişikliği işlemi tapuda yapılan düzenlemeler arasında yer alıyor. Taşınmazın mevcut durumunun değişmesi halinde gerekli belgeler ile başvurularak bu işlem yapılabiliyor.


Tapu cins değişikliği, bir gayrimenkulün cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsaya; arsa veya arazi iken, bağ, bahçe ve benzeri duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlem olarak karşımıza çıkıyor.


Yukarıdaki şekilde değişikliğe uğrayan taşınmazın tapusunun da değişmesi için ilgili kimse gerekli belgeler ile tapu müdürlüğüne müracaat edebiliyor. 


Tapu cins değişikliği evrakları:

- Cins değişikliği istenen gayrimenkulün tapu senedi,

- Gayrimenkulün maliki veya temsilcisinin fotoğraflı nüfus cüzdanı,

- Gayrimenkulün sahibinin veya hissedarlarının  bir adet vesikalık fotoğrafı.

- Yapısız iken yapılı hale gelen gayrimenkulün cins değişikliği işleminde yapı kullanma izin belgesi veya işlemin yapılmasında sakınca olmadığına dair Belediye/Valilik yazısı.


Tapu cins değişikliği dilekçe örneği:


...................  BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NAİlimiz merkez…………..mahallesi,tapunun....................Pafta……… Ada. .. ……Parsel üzerinde bulunan binamız için Cins Tashihi yaptıracağımızdan, Cins tashihinde sakınca olmadığına dair Kadostro Müdürlüğüne hitaben yazılacak olan yazının  tarafıma verilmesini saygılarımla arz ederim.         


  

TARİH :

...................


T.C NO: 

...................


ADI ve SOYADI:

...................                                                                             

TELEFON:                                                        

...................


ADRES:

...................

...................

...................Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com