Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu cins değişikliği harcı 2016!

Bir taşınmazın cinsinin değişmesi durumunda tapuda da cins değişikliği işlemi yapılabiliyor. Peki, tapu cins değişikliği harcı 2016 ne kadar?


Bir taşınmazın cinsinin değişmesi durumunda tapuda da cins değişikliği işlemi yapılabiliyor. Örneğin arsayken bina inşa edilmesi ya da binayken yıkılarak arsa olması durumunda tapuda cins değişikliği yapılabiliyor.


Tapu cins değişikliği için gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az olmamak üzere beyan edilecek değeri üzerinden harç tahsil ediliyor. Peki, tapu cins değişikliği harcı 2016 ne kadar?


Bu işlem için Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret  tahsil edilebiliyor. 2016 yılı için belirlenen döner sermaye masrafları şu şekilde; 


2016 döner sermaye bedelleri


2.2.1 Yapısız iken yapılı hâle getirme işlemleri

2.2.1.1 Taşınmazın yüzölçümü;

2.2.1.2 1 ile 1.000 m² arasında olanlardan, 235,00 TL

2.2.1.3 1.001 ile 3.000 m² arasında olanlardan, 332,50 TL

2.2.1.4 3.001 m²’den büyük taşınmazlarda, ilave her 1.000 m² için hesaplanan toplam bedele eklenecek miktar 32,50 TL


2.2.1.5 Belediye mücavir alan sınırları içinde veya dışında kalan imar parsellerinde hesaplanan hizmet bedeli aynen uygulanır.


2.2.1.6 Belediye mücavir alan sınırları içinde kalan ve henüz imar uygulaması

yapılmamış kadastro parsellerinde, imar parseli için hesaplanan hizmet

bedelinin 0,50’si tahsil edilir.


2.2.1.7 Belediye mücavir alan sınırları dışında kalan kadastro parsellerinde imar

parseli için hesaplanan hizmet bedelinin 0,25’i tahsil edilir.


2.2.1.8 Tarımsal amaçlı binaların (besi damı, kümes ve benzeri) cins değişikliği işleminde tahsil edilecek tavan hizmet bedeli 924,25 TL


2.2.1.9 Aynı yapı üzerinde kat ilavesi suretiyle yapılacak cins değişikliği işleminde maktu olarak 130,25 TL


2.2.1.10 Birden fazla yapı varsa her yapının kat ilavesi için maktu olarak 60,50 TL


2.2.1.11 Yaygın kat mülkiyetinin uygulandığı parsellerde binaların bir kısmı için cins değişikliği talep edilmesi hâlinde sadece cins değişikliği talebinde bulunulan binaların arsa payına göre hesap edilen bedel tahsil edilir.


2.2.1.12 Parsel üzerinde birden fazla bina varsa, fazla olan her yapı için ilave tahsil edilecek hizmet bedeli 60,50 TL


2.2.1.13 Yaygın kat mülkiyeti uygulanmadığı hâllerde aynı parsel üzerinden değişik zamanlarda ilave yapılan binaların cins değişikliği işlemlerinde, yeni yapılan her bir bina için 2.2.1.10 sırasında belirlenen hizmet bedelinin iki katı ilave hizmet bedeli tahsil edilir.


2.2.2 Yapılı iken yapısız hâle gelme işlemlerinde her parsel için maktu olarak 60,50 TL
Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com