Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu döner sermaye ücretleri 2016!

Tapu dairesine gerçekleşen işlemler için de döner sermaye ücreti alınıyor. Bu bedel 2015 yılında 82,50 TL olarak tahsil edildi. Peki, tapu döner sermaye ücretleri 2016 ne kadar?


Tapu döner sermaye ücretleri 2016!


Özellikle kamu kurum ve kuruluşların hizmet kalitesini artırması için ihtiyaç duyulan mal ve diğer hizmetleri alabilmesi ve verebilmesi için kurumlar bazıda ilgili kanunla izin verilen kurum içi ticari etkinliklere döner sermaye deniyor.


Elde edilen gelir ortak bir havuz sisteminde biriktiriliyor. Kurum içinde çalışan personel nitelik ve derece sınıflandırılmasına göre farklı derecelerde döner sermayeden pay alabiliyor.


Tapu dairesine gerçekleşen işlemler için de döner sermaye ücreti alınıyor. 2014 yılında 75 TL ve 2015 yılında 82,50 TL olarak tahsil edilen tapu döner sermaye bedeli 2016 yılında 87,25 TL olarak tahsil edilecek.


Tapu döner sermaye ücretleri 2016


Döner Sermaye Hizmet Bedeli 87,25 TL

İlave Hizmet Bedeli 11,75 TL


Döner Sermaye Hizmet Bedeli Hesabı: Yöresel Katsayı X Hizmet Bedeli

Tapu işlemlerinden yukarıdaki formüle göre döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


Özel Durumlar

1.1 Satış İşlemleri

1.1.1 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölümlerin satış işlemleri


1.1.1.1 Tek işlemde bir adet bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.1.2 Tek işlemde birden fazla bağımsız bölüm satışı yapılıyor ise bağımsız bölüm sayısı adedince döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.2 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli olmayan taşınmazların satış işlemleri


1.1.2.1 Tek işlemde bir adet taşınmazın satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.2.2 Tek işlemde birden fazla taşınmazın satışı yapılıyor ise ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.1..3 Tek işlemde kat irtifaklı, kat mülkiyetli ve diğer vasıftaki taşınmaz malların satışı talebinde


1.1.3.1 Kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesisli bağımsız bölüm sayısı kadar döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, diğer vasıftaki taşınmazların her biri için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.1.4 Devre mülk satış işlemleri

1.1.4.1 Tek işlemle bir adet devre mülkün satışı yapılıyor ise bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.1.4.2 Tek işlemde birden fazla bağımsız bölümden devre mülk satışı yapılıyor ise döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir bağımsız bölümden yapılan devre mülk satışı için bağımsız bölüm sayısı kadar Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.2 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine göre yapılan mülkiyeti devir borcu doğuran işlemlerde hizmet bedeli, işlem sırasında ve işlem için belirlenen döner sermaye bedeline ilave maktu olarak tapu müdürlüğünce tahsil edilir. 407,00 TL


1.3 İpotek Tesisi İşlemi

1.3.1 İpotek tesisi işleminden bir adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


SIRA NO İŞLEMLER VE HİZMETLER

(III) SAYILI TARİFE CETVELİ 

1.3.2


Birden fazla taşınmazın ipotek tesisi işleminde; ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak, ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.4 Satış ve İpotek Tesisi İşlemi

1.4.1 Tek işlemde hem taşınmazın satışı hem de ipotek tesisi yapıldığında iki adet döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.4.2 Tek işlemle birden fazla yapılan satış ve ipotek tesisi işleminde; satış işlemi için belirlenen döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ipotek tesisi işlemleri için ipotek tesisi işlemlerinde belirlenen döner sermaye hizmet bedeli tahsil edilir.


1.5 Taksim, mal değişim sözleşmesi, bağış ve ölünceye kadar bakma sözleşmesi işlemlerinde ilk taşınmaz için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave her bir taşınmaz için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.6 Kat irtifakı tesisi, doğrudan kat mülkiyeti tesisi ve ferdileşme işlemlerinde ilk bağımsız bölüm için bir adet döner sermaye hizmet bedeline ek olarak ilave

her bir bağımsız bölüm için Yöresel Katsayı X İlave Hizmet Bedeli formülü ile hesaplanan miktar tahsil edilir.


1.7 Suret olarak verilen tapu senedi ve ipotek belgesi için yöresel katsayıya bakılmaksızın belge başına maktu olarak 29,00 TL


1.8 Tapu maliki ve kütükte kayıtlı hak sahipleri hariç olmak üzere 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1020 nci maddesi gereğince “ilgisini inanılır kılan” kişilere verilen bilgi ve belge karşılığı taşınmaz başına maktu olarak 17,50 TL


1.9 Müdürlük yetki alanı dışında yapılacak tapu işlemlerinde, işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin iki katı; yurt dışından tapu işlemi yapılması hâlinde işlem için belirlenen döner sermaye hizmet bedelinin dört katı tahsil edilir.


1.10 Mahkeme kararlarının (kadastro mahkemesi kararları hariç) infazında

kadastro müdürlükleri tarafından tescil bildirimi düzenlenecek ise maktu

olarak (Bu işlem için tapu müdürlüğünce ayrıca döner sermaye hizmet bedeli

hesaplanmayacaktır.) 181,50 TL


1.11 Hak sahibinin talebi üzerine kimlik bilgilerinin güncellenmesi için zeminde inceleme yapılması (yöresel katsayılar uygulanarak) 130,25 TL


1.11.1 1.11 sırasındaki işlemde ilave her taşınmaz için maktu olarak (yöresel katsayılar uygulanarak) 58,25 TLIşıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com