Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı cezası ne zaman gelir?

Tapu harcını satış bedelini eksik beyan ederek eksik harç ödemesi yapan kimselere tapu harcı cezası kesiliyor. Peki, tapu harcı cezası ne zaman gelir?


Tapu harcı cezası ne zaman gelir?


Tapu dairesinde yapılan taşınmaz mal devir işlemleri için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Gayrimenkul devir ve iktisaplarında tapu harcı, emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden binde 20 oranında hesaplanıyor. 


Bu bedeli hem alıcı hem de satıcı ayrı ayrı ödüyor. Buna göre, toplamda binde 40 oranında harç ödenmiş oluyor.


Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil edilir. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor. Peki, tapu harcı cezası ne zaman gelir?


Tapu harcı cezası ne zaman gelir?

Tapu harcı cezası zaman aşımı süresi beş yıl olup; Satış bedelini tapuda eksik gösterenlere beş yıl içerisinde her an Maliye tapu harcı cezasının ödenmesi için ihtar gönderebilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com