Tebernüş Kireççi'ye SORU SOR

Tapu harcı eksik beyan cezası 2016 ne kadar?

Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor. Peki, tapu harcı eksik beyan cezası 2016 ne kadar?


Gayrimenkullerin tapu devir işlemleri, tapu dairesinde belli masrafların ödenmesi halinde gerçekleşiyor. Tapu masrafı ödenmeden yapılan başvuru onaylanmıyor.


Tapu harcı, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor.


Tapu harçları satış bedeli üzerinden binde 20 oranında alınıyor. Ancak bu bedelin devir eden ve devir alan için ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor. Böylece toplamda binde 40 oranında harcın ödenmesi isteniyor.


Ancak kimi alıcı veya satıcılar daha az tapu harcı ödemek için satış bedelini de gerçek dışı bir tutarda beyan edebiliyor. Bu durumun tespiti halinde iki taraftan da ceza kesiliyor. 


Peki, tapu harcı eksik beyan cezası 2016 ne kadar?


Tapuda yapılan işlemden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde, aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. 


Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesilir.

Işıl Seren KESKİN/Emlakansiklopedisi.com